Aktuellt

Dags att nominera till nämnder och kommunala bolag

Vänsterpartiet gick starkt framåt i kommunalvalet i Stockholm, +1,5 % och landade på nästan 9 %, det är vi superglada för!

Det ger oss två extra mandat i Stockholms kommunfullmäktige, och just nu pågår förhandlingar med S och MP om att styra tillsammans de kommande fyra åren. När en gemensam politisk plattform är överenskommen är det dags att nominera representanter till ett stort antal kommunala facknämnder, stadsdelsnämnder samt kommunala bolag, och därför vill vi ha in intresseanmälningar och nomineringar från våra medlemmar. Läs mer här.

  1. […] -Nomineringar till nämnder och kommunala bolag – infopunkt och möjlighet till frågor om nämnduppdrag, processen etc. Sista dag för nomineringar/intresseanmälan är den 31 oktober, läs mer här. […]

Skriv en kommentar