Kommunal referensgrupp

Kommunal referensgrupp

I augusti 2015 drog vi igång en kommunal referensgrupp i partiföreningen för att skapa en lite bredare men ändå fast grupp för att förankra och diskutera lokala och kommunala frågor i vår partiförening. I slutet av 2016 ingick våra fyra fritidspolitiker, våra fyra repskapsombud samt fyra ersättare samt andra intresserade medlemmar i gruppen. Den kommunala referensgruppen är öppen för alla medlemmar att anmäla sig till, men man förväntas delta aktivt genom att diskutera och ge input via mail och under våra möten. 

Vi vill också nyttja referensgruppen för att diskutera frågor som tas upp på repskapet, alternativt om vi tillsammans vill driva Stockholmsfrågor via repskapet så kan vi diskutera det tillsammans inom referensgruppen. Våre fyra fritidspolitiker Lars, Marre, Alexandra och Mia som sitter i nämnderna kan också dela information och ta upp olika frågor via mail. Förhoppningsvis kommer vi som inte har nämnduppdrag på det här sättet lära oss mer om de frågor som är aktuella i stadsdelsnämnden och de olika tekniska nämnderna.

Vi ses 2-3 gånger per termin, vanligtvis på aktivitetshuset Tuben i Farsta centrum. Första tillfället för hösten 2017 är den 6 september kl. 18.30 på Tuben i Farsta centrum (våning 4).

Har du frågor? Hör av dig till [email protected]