Farsta stadsdelsnämnd

Det blågröna styret gör nedskärningar i Farsta – pressmeddelande

För år 2019 föreslår det nya styret i Stockholms stad som består av Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet en kommunal inkomstskatt på 17:74 kronor. Vilket är en skattesänkning med 16 öre. Jämfört med 2018 innebär det att verksamhet och/eller personal måste krympa, med andra ord besparingar, då ökade löne- och lokalkostnader samt prisökningar bara täcks till hälften.

–     Här i Farsta ger man i år mindre pengar till både äldreomsorg och kultur för våra unga. Vi tycker det är tråkigt att vår stadsdel får lida för att borgarna envist vill sänka skatten med några ören. Hade varit bättre att istället satsa på våra verksamheter för unga och äldre här i Farsta, säger Marre Mayr, (V) Vice ordförande i Farsta stadsdelsnämnden

Det fattas 20 miljoner i de blågrönas budget, därför blir det nedskärningar. Det kommer att innebära en ännu restriktivare biståndsbedömning inom äldreomsorgen, svårigheter med att bevilja den hjälp som den enskilde har behov av inom stöd och service till funktionsnedsatta. Den kommer även innebära större barngrupper alternativt lägre pedagogtäthet inom förskolan.

På stadsdelsnämnds sammanträde i Farsta den 31 januari så lägger Vänsterpartiet ett eget budgetförslag som visar på hur politiken sett ut om vi hade haft makten. I det förslaget så föreslår vi en höjning av skatten med 20 öre – vilket kombinerat med de blågrönas skattesänkning på 16 öre totalt skulle bli 36 öre högre skattesats än den grönblåa nya majoriteten.

–     Vi i Vänsterpartiet vill istället lägga ytterligare resurser på förskolan, äldreomsorgen och kulturen här i Farsta. Vi ska fortsätta vara en levande stadsdel och för det krävs resurser framför skattesänkning som främst gynnar dem med redan goda inkomster, säger Marre Mayr, (V) Vice ordförande i Farsta stadsdelsnämnd.

Med Vänsterpartiets lokala budget finns utrymme både för att bibehålla de pågående verksamheter från tidigare år och ett tillskott på ytterligare 15 miljoner kronor till vår gemensamma välfärd.

För ytterligare kontakt:

Marre Mayr (V) vice ordförande i Farsta Stadsdelsnämnd

0702-383414

Läs mer här:

Vänsterpartiets budgetförslag och verksamhetsplan (ärende 2 SDN 190131)

Skriv en kommentar