Evenemang och aktiviteter

MEDLEMSMÖTE/PLANERINGSDAG 27 jan

Vi planerar gemensamt vad föreningen bör satsa på under 2019. Finns intresse för att starta flera aktivitets- eller fokusgrupper till exempel. Vi kommer också göra alla val för årets distriktsårskonferens, DÅK och välja 8 ombud och 8 ersättare som vill representera V Farsta på Stockholms distriktsårskonferens 23-24 mars. Dessutom tar vi ställning till eventuella motioner till distriktsårskonferensen och om/vilka föreningen skall nominera som ledamöter till distriktsstyrelsen Storstockholm. Val kommer också tas vilka som ska representera V Farsta på vårt repskap i Stockholms stad. (Detta val framflyttat från mötet 23 jan).
Ambitionen är att ta alla val i början av mötet.

Skriv en kommentar