Aktuellt

Redo för en röd höst! Och vill du bli fritidspolitiker?

Sommaren är inte över men höstterminen har börjat och vi sparkar nu igång höstens aktiviteter. Nu är kalendariet uppdaterat för september månad, så kika in där!

En fråga som med stor säkerhet kommer att bli viktig i höst är frågan om vinster i välfärden. Det var ju vår profilfråga i senaste valet och vi vet också att en stor majoritet av befolkningen är kritiska till att vinstmotiv tillåts i välfärdssektorn. Ilmar Reepalus utredning väntas komma under hösten och vi vet att vi kommer att behöva kampanja kring temat – även i vår partiförening.

En mer brådskande angelägenhet är att vi behöver utse en ny ersättare i stadsdelsnämnden eftersom Laura fått nytt jobb med ändrade arbetstider och inte kan fortsätta uppdraget. Det behöver vara en kvinna som bor inom Farsta stadsdelsnämndsområde för att vi ska jämn representation i stadsdelsnämnden. Maila [email protected] senast den 10 september om du är intresserad eller har förslag på en partikamrat du tycker skulle passa! 

I höst vill vi också samla en ”kandidatbank” av intresserade som kan tänka sig att bli förtroendevalda fritidspolitiker efter nästa val för att i slutet på året/början av nästa ge en kortare lokal utbildning om vad det innebär att vara fritidspolitiker, hur Stockholms stad och landsting är organiserat m.m. Därigenom kommer vi i god tid före valet ha flera medlemmar som har en grundläggande kunskap om vad olika uppdrag innebär. Maila också om du är intresserad av att ingå i kandidatbanken. 

V_talt

Skriv en kommentar