Aktuellt

Planeringsdag på Farsta Gård på söndag 31 januari

Varmt välkomna till vår partiförenings årliga inspirations- och planeringsdag söndagen den 31 januari på Farsta gård! Syftet med dagen är att vi ska arbeta fram till ett förslag på verksamhetsplan för året tillsammans, som sedan läggs fram för årsmötet två veckor senare. Se bifogat förslag på dagordning. De som vill inbjuds att äta lunch tillsammans på restaurangen på Farsta Gård kl. 12, innan vi börjar eftermiddagen kl. 13 i rum Rättaren (man betalar själv för det man vill äta).

Viktigt: i slutet på planeringsdagen har vi lagt till en beslutspunkt om gemensamma föreningsmotioner inför kongressen! Vårt tidigare medlemsmöte med bra diskussioner kring idéer på gemensamma föreningsmotioner gav initaitivtagarna till motionerna i uppgift att ta fram konkreta förslag på motionstexter inom områdena 6-timmars arbetsdag, EU samt att vi vill att partiet utreder grundinkomst.
I samband med planeringsdagen den 31 januari kommer vi dessvärre inte ha tid för några ingående diskussioner om motionernas innehåll, utan beslutspunkten syftar helt enkelt till att föreningens medlemmar ska ha möjlighet att besluta om vi kan ställa oss bakom de slutliga motionstexterna eller ej. Motionstexterna kommer läggas ut på hemsidan under nästa vecka så att alla har möjlighet att läsa dem i lugn och ro innan mötet:
Här hittar ni ett förslag på agenda till planeringsdagen. Väl mött!bulle

Skriv en kommentar