aktivism

FRÅGA FARSTA!

Fråga Orten och Röda Lördagar med Vänsterpartiet Farsta

 

Vår arbetsgrupp som fokuserar utåtriktat arbete har bestämt följande datum när vi ska jobba med Fråga Orten på olika platser i vår stadsdel:
27 maj kl. 17 Sköndal: Fråga orten (innan medlemsmöten inför DÅK)
6 juni: flygblad, bord, ballonger och Fråga orten vid firandet Farsta gård + ev. Fråga orten på Farsta torg

22 augusti: Fagersjödagen: flygblad, bord, ballonger och Fråga orten!

29 augusti: Farsta torg Röd lördag + fråga orten

Innan sommaren kommer vi alltså försöka kombinera utåtriktade aktiviteter med andra medlemsmöten, för att vi ska nå ut brett i olika delar av vår stadsdel och förhoppningsvis kan många medlemmar delta då.

Ta gärna en titt på den enkät som tagits fram centralt för Fråga orten-kampanjen så du är lite förberedd.

Inför hösten kommer vi bestämma fler aktiviteter och datum, och även fundera på om vi vill prova andra metoder för att nå ut (dörrknackning? möten ute i bostadsområden? olika teman på möten?).

Vill du vara med och planera vårt utåtriktade arbete? Hör av dig till Thomas eller Joakim som är ansvariga å styrelsens vägnar. De kan nås via e-mailadressen [email protected]

Läs mer om Fråga Orten på distriktets kampanjsida: http://storstockholm.vansterpartiet.se/vadtyckerdu/

Skriv en kommentar