Aktuellt

Medlemsmöten om vårt arbete i politiska nämnder

Alla intresserade medlemmar är välkomna på möten om det politiska arbetet som vi gör i nämnder. Vi pratar om aktuella frågor och tar ställning till konkreta ärenden tillsammans.

Dessa möten ger medlemmar möjlighet att få inflytande över och bidra till den politik som vi för. Alla är välkomna att komma med förslag och idéer. Vi pratar om skrivelser… och medborgarförslag.
Den som vill lära sig mer om vad Farsta stadsdelsnämnd eller Idrottsnämnden gör får information på dessa möten.

Mötena hålls korta och effektiva, på en timme åt gången. Vi träffas på Café Americano, caféet vid Farsta bibliotek i Farsta centrum.

Vårens datum är:
21/1 kl. 18.00
12/2 kl. 18.00
19/3 kl. 18.00
22/4 kl. 18.00
13/5 kl. 18.00
10/6 kl. 18.00

Vi ses!
Laura, Mia och Lars

V-Logga-eps-png

Skriv en kommentar