Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Farsta

Bokcirkeln fortsätter – vi läser Egalias Döttrar tillsammans

Vänsterpartiet Farstas bokcirkel där vi läser politisk skönlitteratur med fokus på ras, kön, människovärde, slaveri, religion, sexualitet fortsätter. Nästa träff blir den 11 februari kl. 17.30 på caféet vid Farsta bibliotek, då vi bestämt att vi ska läsa till s. 125 i Egalias Döttrar av Gerd Brantenberg, en bok som beskrivs som en parodi över patriarkatet. Alla bok- och diskussionsglada partikamrater är varmt välkomna!

Medlemsmöte Vänsterpartiet i dagens politiska kontext

Tid och plats: 27 januari kl. 19 i gemensamhetslokalen på Söndagsvägen 32 i Hökarängen (ingång från gården). Vi diskuterar kring temat Vänsterpartiet i dagens politiska kontext. Mötet kommer inkludera ett web-sänt tal av Jonas Sjöstedt riktat till Vänsterpartiets medlemmar med information om vad decemberöverenskommelsen innebär för Vänsterpartiet samt tankar och strategier inför den kommande mandatperioden. Därefter kommer vi ha en öppen diskussion kring uppgörelsen, vilken effekt den kan ha mer långsiktigt på svensk politik och den parlamentariska demokratin, samt Vänsterpartiets roll och möjliga strategier. Alla medlemmar är varmt välkomna! P.S. Vi har satt motionsstopp till årsmötet den 6 februari, så är det...

Medlemsmöten om vårt arbete i politiska nämnder

Alla intresserade medlemmar är välkomna på möten om det politiska arbetet som vi gör i nämnder. Vi pratar om aktuella frågor och tar ställning till konkreta ärenden tillsammans. Dessa möten ger medlemmar möjlighet att få inflytande över och bidra till den politik som vi för. Alla är välkomna att komma med förslag och idéer. Vi pratar om skrivelser… och medborgarförslag. Den som vill lära sig mer om vad Farsta stadsdelsnämnd eller Idrottsnämnden gör får information på dessa möten. Mötena hålls korta och effektiva, på en timme åt gången. Vi träffas på Café Americano, caféet vid Farsta bibliotek i Farsta centrum....