aktivism

På måndag: diskussion kring inkludering och representation

Medlemsmöte: inkludering, representation och rasistiska strukturer med vår partikamrat Zakarias Zouhir (V Enskede) som tillhör nätverket den rasifierade vänstern och är ordförande för Afrosvenskarnas riksförbund.

Zakarias kommer bl.a. prata om rasifieringsbegreppet, hur V jobbar med representationsfrågor och ge oss tips på hur vi i Vänsterpartiet Farsta kan jobba bättre med maktfördelning, inkludering och mot all form av rasistiska strukturer.

Diskussion i regi av vår nystartade aktivistgrupp som jobbar med feminism, antirasism och HBTQ-frågor.

Mötet börjar kl. 18.30 och sker på förskolan Skogsbyn i Sköndal.  Fika serveras från ca 18.15. Välkomna!

Zakarias i Sköndal

Skriv en kommentar