Aktuellt

Öppet styrelsemöte måndag den 20 oktober

Imorgon kväll den 20 oktober kommer vi ha ett öppet styrelsemöte där det bl.a. kommer finnas möjlighet att ställa frågor om nomineringsprocessen till nämnder och kommunala bolag i Stockholms kommun. Vi fortsätter också planera kommande aktiviteter i vår partiförening.

Mötet börjar kl. 18.30 och äger rum hemma hos våra styrelseledamöter Lars och Christina på Filipstadsbacken i Farsta Strand, maila [email protected] för att få exakt adress och portkod.

 

 

 

DAGORDNING:

18.30 Mötets öppnande, val av mötessekreterare och justerare

-Nomineringar till nämnder och kommunala bolag – infopunkt och möjlighet till frågor om nämnduppdrag, processen etc. Sista dag för nomineringar/intresseanmälan är den 31 oktober, läs mer här.

– Nya aktivistgrupper: antirasism/feminism/HBTQ samt klimat/miljö/odling – info samt diskussionspunkt

-Aktivitetsplan fram till årsmötet i mars- info, diskussion och beslut om datum

-Rapport från rödgröna samarbetet i stadsdelsnämnden + inför SDN-mötet den 23/10

-Rapport från repskapsmöte den 9 oktober

-Övriga frågor

Mötets avslutande (senast kl. 20.30)

Skriv en kommentar