Evenemang och aktiviteter

Kommande möten och studiecirkel

Kommande möten i Vänsterpartiet Farsta

Onsdag 26 mars kl 18: Öppet styrelsemöte inför EU-valet 25 maj och Valen 14 september, förskolan Skogsbyn, Sköndalsv. 99-101 Busshållplats Dalbobranten

Lördag 5 april kl 11 -14: Torgmöte om bostäder, Farsta Centrum

Söndag 13 april kl 16: Öppet styrelsemöte/medlemsmöte samt banderollmålning inför 1 maj. Aktivitetshuset Tuben, Farsta Centrum (samma hus som T-Banan).

Onsdag 23 april kl 15 – 17 & 18 – 20 Torgmöte EU-valet, Farsta Centrum samt Öppet möte med EU- parlamentarikern Mikael Gustavsson, (lokal medd. senare)

Studiecirkel om socialismen: Idéhistoria och verklighet.

Vänsterpartiet är ett socialistiskt parti. Vad innebär det och på vilket sätt skiljer det oss från andra rörelser eller partier? Hur kan Vänsterpartiet tillämpa ett socialistiskt synsätt i ett samhälle med en stark och expanderande kapitalism? Hur ser maktstrukturerna ut i Sverige idag och hur kan Vänsterpartiet agera för att förändra dessa med socialismen fortsatt i blickfånget? Vad kan vi som ett socialistiskt parti inte göra och vad måste vi som ett socialistiskt parti göra? Taktik och strategi som leder i socialistisk riktning.

För att diskutera detta och många andra frågor kommer Vänsterpartiets partiförening i Farsta att anordna en studiecirkel om socialismen och dess tillämpbarhet i dagens Sverige. Som grundmaterial kommer att användas Socialistisk Debatts nummer ”Att förstå för att förändra – socialistiska strategier för 2000-talet” som tagits fram i samarbete med Vänsterpartiets programkommission. Deltagarna i studiecirkeln kan gemensamt besluta att använda ytterligare material längre fram under studiecirkeln.

Första studiecirkelträffen äger rum torsdagen den 24 april 2013 klockan 19.00 i gemensamhetslokalen Söndagsvägen 32, ingång inifrån gården till vänster om ingången till nummer 32.

Varje träff beräknas ta 1 – 2 timmar. Tanken är att vi träffas en gång i månaden (eller vid enskilda tillfällen mer ofta eller mer sällan, som deltagarna gemensamt beslutar). Antalet träffar beror på vilka frågeställningar vi vill ha med, men räkna med minst 10 träffar.

Alla som deltar förväntas läsa det material som studiecirkeln beslutar inför varje träff, och vid enskilda tillfällen också att vara med och ta fram kompletterande material eller någon annan uppgift som kan bli aktuell. Ju aktivare deltagare, desto bättre studiecirkel.

Anmälan för att delta skickas med e-brev till Stefan Sjölander, [email protected] senast den 31 mars 2013. Ytterligare information kommer att skickas ut före den första träffen till de som anmält sig.

Alla är hjärtligt välkomna!

Skriv en kommentar