Aktuellt

Rapport från vårt årsmöte den 10 mars 2013

Vid årsmötet för Vänsterpartiet Farsta den 10 mars 2013 valdes en delvis ny styrelse. I styrelsen finns nu:

Mattias Lundberg, ordförande

Fredrik Samuelsson, kassör

Carin Söderlund, medlemsansvarig

Laura Roselli, ledamot

Lars Bäck, ledamot

Ida Bengtzon, ersättare

Vid årsmötet valdes även Tomas Widman och Christina Bäck till revisorer.

Den nya styrelsen kommer att återkomma med en tidplan för vårens medlemsmöten.

 

Skriv en kommentar