Aktuellt

Årsmöte för Vänsterpartiet Farsta 10 mars 2013

Kallelse till årsmötet för Vänsterpartiet Farsta

På årsmötet skall en ny styrelse väljas och vi skall även bland annat
diskutera verksamhetsplan och föreningens arbete under det kommande året.
Vi vill lyfta fram en välfärdspolitik värd namnet – just där du bor!

Vi ses söndagen den 10-e mars kl. 14.00-16.00

Plats: Farsta Gård.

Efter årsmötet går vi ut och äter mat tillsammans.

Mejla motioner till [email protected]

Ring Mattias på 070-5235295 om ni undrar något.

Kom på årsmötet och påverka Vänsterpartiet Farstas framtid.

Välkomna!

Dagordning Årsmöte 13-03-10

1.    Mötet öppnas
2.    Val av
a)    Mötesordförande
b)    Mötessekreterare
c)    Justerare
3.    Mötets behöriga utlysande
4.    Godkännande av dagordning
5.    Styrelsens verksamhetsberättelse
6.    Styrelsens ekonomiska rapport
7.    Revisorernas berättelse
8.    Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
9.    Inkomna motioner och fastställande av verksamhetsplan
10.    Val av
a)    styrelse
b)    revisor
c)    valberedning
11.    Övriga frågor
12.    Mötet avslutas

Skriv en kommentar