Uncategorized

Årsmötet 2008

23:e februari hade föreningen sitt årsmöte. Under en solig lördagseftermiddag planerades för kommande verksamhetsår. En ny styrelse valdes, med uppdrag att iscensätta den nya verksamhetsplanen. Dessutom sammanfattades föreningens arbete under 2007 och början av 2008.

Under föregående verksamhetsår har föreningen bland annat:

 • arrangerat ett antal medlemsmöten
 • arbetat tillsammans med Hyresgästföreningen under namnet "Hyresgäster i Farsta" för att stoppa utförsäljningar av allmännyttan
 • påbörjat operation Dörrknackning för att samtala med stadsdelens invånare
 • agerat i protest mot beslutet att lägga ned Farsta närakut
 • haft kontakt med Ung Vänster Söder om söder och hjälpt till att arrangera en antirasistisk konsert

Det framstod klart och tydligt att föreningen skall fortsätta och utveckla sitt utåtriktade arbete. I den nya verksamhetsplanen nämns några områden att arbeta med:

 • Farsta inte till salu!
  Vi i Vänsterpartiet Farsta kommer att fortsätta bevaka och uppmärksamma privatiseringar och utförsäljningar som drabbar den offentliga välfärden.

  Hyresgäster i Farsta kommer att återuppta sin verksamhet med att informera om och kämpa mot ombildningar av allmännyttans hyreslägenheter.

 • Operation Dörrknackning
  Genom att försöka ringa in de områden som boende i stadsdelen tycker är viktiga, kan vi arbeta politiskt för medborgarna. Vänsterpartiet i Farsta vill fånga upp frågor från invånarna, dels för att kunna föra ut vårt politiska budskap men kanske främst för att utveckla vår egen politik och visa att vi är ett parti som bryr oss om medborgarnas åsikter.
 • Delta i stadsdelsnämndens arbete
  Vår vision är att vi skall ha ett nära samarbete med våra representanter i stadsdelsnämnden. Genom att arbeta tätt tillsammans med Vänsterpartiets lokala politiker kan vi förmedla hur den borgerliga majoriteten bedriver sin politik gentemot invånarna i stadsdelen.

Dessutom valdes en ny styrelse som består av:

Fredrik Samuelsson, ordförande.

Elin Rydberg, kassör.

John Nilsson, ord. ledamot.

Mattias Lundberg, ord. ledamot.

Saime Bilici och Ida Bengtzon valdes till ersättare i styrelsen.

Välkommen att ta kontakt med den nya styrelsen om frågor gällande Vänsterpartiet Farsta: [email protected]

 

Skriv en kommentar