Uncategorized

Destruktiv politik

Vi lever i ett rikt land. Sveriges offentliga finanser har stora överskott. Ändå genomför högern i Farsta stadsdelsnämnd nedskärningar i verksamhetsplanen och budgeten för 2008, som klubbades i onsdags 22 december. Man vill skära ned och tror samtidigt att detta inte kommer få några effekter på hälsa och genomförande.
Verksamheterna ska
skäras ned ("effektiviseras") med 2 – 5 %. Detta är rena försämringar för både
personal och brukare. Samtidigt påstås det i budgeten att ohälsan ska minska och
att företagsklimatet i Farsta ska förbättras.

– Nedskärningarna
som föreslås kommer öka ohälsan i Farsta. Ökad ohälsa ger sämre rustad
arbetskraft och kommer således även att försämra företagsklimatet i Farsta,
säger Malin Larsson, (v) Farsta stadsdelsnämnd.

Viktiga
verksamheter inom fritiden ska avvecklas, med bl.a. nedskärningar bland
fritidsgårdarna. Samtidigt står det i verksamhetsplanen att ungdomarnas
användande av alkohol och droger samt att klottret ska minska.

– Nedskärningarna
inom fritiden riskerar inverka rent negativt på företagsklimatet. Färre
ungdomsgårdar och mer sysslolösa ungdomar riskerar bidra till ökat missbruk och
därigenom ökad skadegörelse, säger Malin Larsson, (v) Farsta
stadsdelsnämnd

– Högerpolitikerna
lägger ned mycket energi på att förbereda privatiseringar av så mycket offentlig
service som tänkas kan. På sikt finns det risk för att inga kommunala alternativ
återstår. Är det detta högern menar med valfrihet, undrar Malin Larsson,
(v) Farsta stadsdelsnämnd


Vänsterpartiet
föreslår en helt annan politik.
Sverige är ett
rikt land med goda offentliga finanser. Vi har råd att satsa på de kommunala
verksamheterna.

– När lönerna
stiger måste budgeten utökas, så att inte de anställda tvingas betala
löneökningarna med försämrad kvalitet. Det är hög tid att de med lägst löner i
samhället slutar tvingas stå tillbaka för alla andra, säger Malin
Larsson
, (v) Farsta stadsdelsnämnd.

Hon fortsätter:
– Vi måste stötta
stadsdelens barn och ungdomar och utveckla fritidsverksamheten, inte avveckla
den.

– Samhället måste
ta sitt ansvar och utveckla verksamheten istället för att gömma sig bakom
flummiga frihetsparoller och högern måste sluta att försöka privatisera sönder
samhället, valfriheten och välfärden, säger Malin Larsson (v) Farsta
stadsdelsnämnd.

– Det som nu pågår
är en långsiktig process som redan är destruktiv för jämlikheten men som på lång
sikt även undergräver hela välfärdssystemet och sammanhållningen i samhället,
säger Malin Larsson, (v) Farsta stadsdelsnämnd.

Länk till
Vänsterpartiet fullständiga förslag lagt i Farsta stadsdelsnämnd i onsdags 19
december, med anledning av verksamhetsplanen och budgeten:

http://www2.vansterpartiet.se/farsta/images/upload_dokument/VP%20och%20Budget%202008%20SDN,%20V_nsterpartiet.pdf

 

För mer info
kontakta gärna:

Malin Larsson (v)
Farsta stadsdelsnämnd

[email protected]

Telefon:
073-6453236

Skriv en kommentar