Uncategorized

V Farsta stödjer papperslösa

Vänsterpartiet Farsta uttrycker härmed sitt fulla stöd till de papperslösa som valt att organisera sig inom SAC.

Uttalande från Vänsterpartiet Farsta
Torsdag 22 november 2007

Vänsterpartiet Farsta uttrycker härmed sitt fulla stöd till de papperslösa som valt att organisera sig inom SAC.

Lönerna
på arbetsmarknaden bygger inte på välgörenhet från den som anställer någon –
vare sig det handlar om svart eller vit arbetskraft. I grunden för
förhandlingen om lönerna ligger ständigt intressekonflikten mellan anställare
och anställd. Förenklat kan man säga att den anställde vill ha så hög lön som
möjligt medan den som anställer någon vill betala så lite som möjligt. Denna
intressekonflikt gäller världen över, varhelst någon får betalt för att arbeta.
Genom att organisera sig och samarbeta kan de anställda förbättra sina villkor
och höja sina löner.

I
Sverige utgör kollektivavtalen en av grundpelarna för de stora
fackföreningarnas kamp. Detta förutsätter dock att de anställda har formella
rättigheter att förhandla om kollektivavtal.

När
de anställda saknar papper upphör inte intressekonflikten kring lönen.
Skillnaden nu är dock att den som anställer någon får ett enormt övertag. Utan
papper blir de anställda helt utan formella rättigheter och helt utelämnade
till företagarens goda vilja. Utan papper finns dessutom det ständiga hotet om
att bli utslängd ur landet. Det övertag företagaren får då de anställda saknar
papper är inte bara till skada för den papperslöse. Detta bidrar även till att
löner och villkor för de anställda som har papper och kollektivavtal pressas
nedåt. Därför är de papperslösas organisering även något som ligger i alla
andra anställdas intresse.

Svarta
anställningar utan papper är självfallet ingenting vi önskar någon. Svartarbete
försvagar de anställdas position på arbetsmarknaden och undergräver den
offentliga ekonomin. Men detta betyder inte att det är de papperslösa som är
problemet. Problemet är arbetsmarknaden, samhällsstrukturen och en felaktig
asylpolitik. Sverige behöver en generös och human asylpolitik värd namnet där
människor ges rätten att försörja sig och organisera sig med formella rättigheter.
Det är den asylpolitik Vänsterpartiet förordar. Till den dagen asylpolitiken
förbättras finns dock inget alternativ. All arbetarrörelse värd namnet sätter
klass framför nationalitet.

Antaget
av Vänsterpartiet Farstas medlemsmöte torsdag 22 november 2007

För
mer info kontakta gärna:

Erik
Hegelund
Ordförande
i Vänsterpartiet Farsta

Tel:
070-2184140
E-post:
[email protected]

www.vansterpartiet.se/farsta

Skriv en kommentar