Uncategorized

Budget 2008

Vänsterpartiet Stockholm Stads har presenterat sin budget för Stockholm 2008. Till skillnad från sittande borgerlig majoritet blir det mer pengar till barn, unga och gamla. Dessutom satsas det tre miljarder i miljön, på social rättvisa och på våra förorter.

Budgeten i korta drag

I vänsterpartiets budget satsar vi drygt 800 miljoner kronor mer än högeralliansen.
Stadsdelsnämnderna. Vi bygger ut den lokala demokratin och satsar sammanlagt 1/2 miljard på välfärden. Bland annat:
86 miljoner till äldreomsorgen för en god vård och omsorg = fler händer i omsorgen,
193 miljoner till skolan och 56,5 miljoner till förskolan för hög personaltäthet och god pedagogik.

BYGGANDE. Vi vill bygga ut staden med minst 10.000 lägenheter och skapa fler naturskyddsområden.

MILJÖN. + 47 miljoner på bland annat klimatsatsningar och miljörättvisa.

TRAFIKEN. 100 miljoner investeras i cykelbanor och kollektivtrafik i stället för nya motorleder.

SOCIALTJÄNSTEN. + 46 miljoner till bland annat satsningar på förebyggande arbete för barn och unga.

PERSONALEN. + 60 miljoner på rätt till heltid, att höja de lägsta lönerna och korta arbetstiden.

IDROTTEN. 150 miljoner investeras i en sim- och idrottshall i Skarpnäck.

KULTUREN. + 49 miljoner för ökat stöd till kulturskolan, det fria kulturlivet och samlingslokalerna, samt ingen vinst på lokalhyror för kultur.

INGA UTFÖRSÄLJNINGAR. Vi vill utveckla och förbättra stadens verksamheter. Ingen försäljning av mark, fastigheter och bolag.

Vi värnar framtidens välfärd!

Här kan du läsa en kort sammanfattning av budgeten:
http://www2.vansterpartiet.se/storstockholm/upload/stadshuset/V-budget%20i%20korthet%202.pdf

Vänsterpartiet Stockholms Stad sida för budgeten:
http://www2.vansterpartiet.se/storstockholm/template/stadshuset/?pageID=71&subID=175

Skriv en kommentar