Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Farsta

Trafficking

Måndag 3 december kl 18:30 bjuder Vänsterpartiet Farsta in till filmvisning, föredrag och samtal om trafficking och prostitution. Vi visar filmen Not for sale och får besök av Marianne Fredriksson från Vänsterpartiet Storstockholm som berättar och diskuterar om arbetet mot trafficking. Alla intresserade välkommna Måndag 3 december kl 18:30 arrangerar Vänsterpartiet Farsta filmvisning och samtal på temat trafficking och prostitution. Marianne Eriksson, från Vänsterpartiet Stockholm, med erfarenhet av arbete mot trafficking i Europa kommer på besök och berättar och diskuterar. Vi visar den ca. 30 minuter långa filmen Not For Sale, som organisationen European Women’s Lobby gjort. Har du inte möjlighet...

V Farsta stödjer papperslösa

Vänsterpartiet Farsta uttrycker härmed sitt fulla stöd till de papperslösa som valt att organisera sig inom SAC. Uttalande från Vänsterpartiet FarstaTorsdag 22 november 2007 Vänsterpartiet Farsta uttrycker härmed sitt fulla stöd till de papperslösa som valt att organisera sig inom SAC. Lönerna på arbetsmarknaden bygger inte på välgörenhet från den som anställer någon – vare sig det handlar om svart eller vit arbetskraft. I grunden för förhandlingen om lönerna ligger ständigt intressekonflikten mellan anställare och anställd. Förenklat kan man säga att den anställde vill ha så hög lön som möjligt medan den som anställer någon vill betala så lite som...

Budget 2008

Vänsterpartiet Stockholm Stads har presenterat sin budget för Stockholm 2008. Till skillnad från sittande borgerlig majoritet blir det mer pengar till barn, unga och gamla. Dessutom satsas det tre miljarder i miljön, på social rättvisa och på våra förorter. Budgeten i korta drag I vänsterpartiets budget satsar vi drygt 800 miljoner kronor mer än högeralliansen.Stadsdelsnämnderna. Vi bygger ut den lokala demokratin och satsar sammanlagt 1/2 miljard på välfärden. Bland annat:86 miljoner till äldreomsorgen för en god vård och omsorg = fler händer i omsorgen,193 miljoner till skolan och 56,5 miljoner till förskolan för hög personaltäthet och god pedagogik. BYGGANDE. Vi...