Uncategorized

Förändringar i organisationen

Med anledning av att Fredrik Lundgren, tidigare ordförande, och Magnus Welroos, tidigare ordinarie ledamot i Farsta Stadsdelsnämnd, meddelat att de skulle flytta från Farsta för studier och arbete på annan ort kallade Vänsterpartiet Farsta till extra årsmöte 21 augusti.

Till ordinarie ledamot i stadsdelsnämnden valdes nu Malin Larsson, tidigare ersättare i stadsdelsnämnden. John Nilsson, sedan tidigare ledamot i V Farstas styrelse, blir istället ersättare i stadsdelsnämnden.

Susanna Brolin och Erik Hegelund, båda två sedan tidigare ersättare i styrelsen, valdes att dela på ordförandeposten.

Till styrelsen valdes även Mattias Lundberg, som blev medlem relativt nyligen i partiet.

Skriv en kommentar