Uncategorized

Nationaldagen 2007

Idag deltog Vänsterpartiet Farsta i firandet av Sveriges Nationaldag i Farsta Gård. Vi delade ut rikligt med ballonger, flygblad om solidaritet och samlade in namn för bevarandet av Västbodaskolan.

Strålande solsken och ordentlig högsommarvärme mötte de Farstaboende som tagit sig ned till Farsta Gård. Förutom uppträdande med Stefan Sundström, Farbror Fläskkorv, Folkdanslaget Viljan m.fl. var även Vänsterpartiet Farsta närvarande. Ballonger och visselpipor gick som smör i solsken samtidigt som vi passade på att hjälpa till och samla in fler namn med krav på en folkomröstning för Västbodaskolan. Namninsamlingen fick sig ytterligare en ordentlig skjuts då Stefan Sundström uppmanade publiken att skriva under listorna.

Vänsterpartiet och nationaldagen
Vänsterpartiet Farstas tema för nationaldagen 2007 var "Global Solidaritet". I en allt mer internationaliserad värld är vårt gemensamma ansvar för alla människors välfärd och frihet än tydligare!

  • Vänsterpartiet arbetar för ett fritt och självständigt
    – Palestina, mot Israels ockupation och murbygge. Bojkotta varor från Israel!
    – Västsahara, mot Marockos ockupation. Erkänn SADR!
    – Irak, mot USA-alliansens ockupation!
    – Latinamerika, mot USA:s militära upptrappning och hot. Häv blockaden!

  • Vänsterpartiet arbetar för:
    – mänkliga rättigheter, mot en förrädisk acceptans av tortyr, fångläger och
    rättslöshet
    – folkrätt och nationell suveränitet, mot imperialistmakters övergrepp
    – kvinnors kamp för frigörelse, mot patriarkalt förtryck.
    – nationella minoriteters rättigheter enligt FN:s konventioner

  • Vänsterpartiet arbetar för de fattiga ländernas
    – krav på skuldavskrivning utan villkor
    – rätt att skydda biologisk mångfald, naturtillgångar. näringar och marknader
    – krav på der rika länderna att avskaffa protektionism, subventioner och
    prisdumpning
    – motstånd mot IMF:s, världsbankens, WTO:s strukturanspassningskrav
    – fattigdomsbekämpning på ett miljömässigt hållbart sätt.

För mer information rörande nedläggningen av Västbodaskolan, se
http://www2.vansterpartiet.se/farsta/art_detalj.asp?ID=58

För mer information om Vänsterpartiets politik rörande internationella frågor, se:
http://www.vansterpartiet.se/PUB_internation/219,nyheter.cs?poliOmradeIndex=7&showMenuTitle=no

Vänsterpartiet 2007

Här kan du se lite bilder fler bilder från Nationaldagsfirandet i Farsta Gård:
http://www2.vansterpartiet.se/farsta/galleri.asp

Skriv en kommentar