Uncategorized

Rädda Västbodaskolan!

Borgarna har efter en utredning gjord av en konsult kommit fram till att ett flertal skolor i Stockholm ska läggas ned. Detta drabbar Farsta genom att majoriteten på egen hand utan att informera vare sig oppositionen i stadsdelsnämnden, berörda föräldrar och anställda eller allmänheten beslutat att inför skolstarten i höst lägga ned Västbodaskolan. Detta motsätter vi oss starkt!

Det är flera faktorer som spelar in i Vänsterpartiets ställningstagande: för det första så har alla demokratiska principer kringgåtts utav "alliansen" i stadsdelsnämnden, rektorn har dessutom samtidigt varit belagd med munkavle och tiden från info, (när den väl kom), till planerad verkställighet är oerhört kort. Trots detta har borgarna mage att i ett pressmeddelande påskina att hela nämnden står bakom, vilket för det första är fel och för det andra visar att man redan bestämt sig.

För det andra är själva beslutet väldigt märkligt där man påstår att eftersom pengar saknas och lokaler står tomma så måste verksamheten effektiviseras. Men detta kan inte stämma eftersom man samtidigt med över fyra miljoner i plus från förra året planerar nybyggnationer av förskolor istället för att inhysa avdelningarna i dessa tomma skollokaler.

Alla uppmanas komma till demonstrationen den 26 april klockan 16.30 då vi marscherar till stadsdelsnämnden tillsammans med lärare och elever och säger nej till vansinnet!

Skriv en kommentar