Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Farsta

Flera hundra slöt upp!

Igår fick vi se en uppvisning i kampvilja när ett massivt uppbåd av föräldrar, elever, skolpersonal och övriga sympatisörer slöt upp till demonstrationen för att rädda Västbodaskolan. I det soliga vädret tågade man bestämt från skolgården i Farsta till Gubbängens skola där stadsdelsnämnden höll ett extrainkallat möte. Tåget ringlade sig långt och ackompanjerades livfullt av musikaliska barn och lärarare. Man kunde känna lusten och viljan, det driv som alla hade för att i sista stund påverka ett politiskt beslut. Men efter flera timmars sammanträde så gick barnen gråtande ut ur lokalen. Deras skolas öde var beseglat, nedläggningen var ett faktum....

Pressmeddelande: Hyresgästmöte i Gubbängen!

Media inbjuds att delta vid Hyresgäster i Farstas möte i Gubbängen, söndag 22/4 klockan 15.00. Se nedan för mer info! HYRESGÄSTER I GUBBÄNGEN   Sedan 2002 har antalet personer i Stockholms Stads bostadskö ökat från ca 80 000 till över 190 000. Trots detta tycker majoriteten i stadshuset och riksdagen att det finns för många hyresrätter. Stadens hyreslägenheter ska säljas och politiken läggs allt mer om till förmån för ökad andel bostadsrätter – såväl utan som innanför tullarna.  Hyresrätten är en suverän boendeform för såväl fattig som rik som möjliggör mer rättvisa. Dessutom bidrar hyresrätten till större frihet och flexibilitet på arbetsmarknaden....

Rädda Västbodaskolan!

Borgarna har efter en utredning gjord av en konsult kommit fram till att ett flertal skolor i Stockholm ska läggas ned. Detta drabbar Farsta genom att majoriteten på egen hand utan att informera vare sig oppositionen i stadsdelsnämnden, berörda föräldrar och anställda eller allmänheten beslutat att inför skolstarten i höst lägga ned Västbodaskolan. Detta motsätter vi oss starkt! Det är flera faktorer som spelar in i Vänsterpartiets ställningstagande: för det första så har alla demokratiska principer kringgåtts utav "alliansen" i stadsdelsnämnden, rektorn har dessutom samtidigt varit belagd med munkavle och tiden från info, (när den väl kom), till planerad verkställighet är oerhört kort. Trots detta har borgarna mage...