Uncategorized

Lyckad årskonferens

”Det var skitskoj och ashäftigt”, var Alexandra Kiikeris spontana kommentar när konferensen avslutades och alla började vända hemåt. Alexandra har tillsammans med Malin Larsson och Fredrik Lundgren varit ombud för Farsta vid den årliga konferensen. ”Jag hoppas jag får möjlighet att åka på det här igen” fortsätter hon lyriskt.

Farsta inledde sina förberedelser inför konferensen redan i höstas med att välja ombud och skriva motioner. Tittar på man exempelvis antalet motioner till verksamhetsplanen så dominerade Farsta med hela 6 utav 17, alltså över en tredjedel (att jämföra med över 40 föreningar i distriktet). Hälften av dessa vann konferensens gillande, och de andra skapade stor debatt. Utöver detta fick Farstas ombud gehör för flera ändringsförslag. Alla tre ombud var flera gånger upp i talarstolen och försvarade föreningens vilja.

Nära seger i valanlysdebatten

En av huvudmotionerna från Farsta gällde att eftersom distriktets valanalys är försenad så är det svårt för årskonferensen att veta vad som ska prioriteras inför kommande år. "Vi efterlyste att slutsatserna efter valet skulle mynna ut i ett tillägg till verksamhetsplanen späckat med konkreta förslag. Vi var nära att få med oss en majoritet kring detta men efter begärd votering så vann ändå Distriktstyrelsens förslag. Nyvalda ordföranden kom dock direkt efteråt fram till oss och lovade att andemeningen ändå skulle genomföras, så helt nedslagna är vi inte. Vi fick en bra debatt och väckte mångas tankar i frågan. Flera andra föreningar som stöttade oss kom efteråt fram och berömde både vår motion och vi givit styrelsen en tankeställare" berättar Fredrik Lundgren efteråt.

Nyvald ordförande

Under konferensen valdes Marianne Eriksson till ny distriktsordförande och Thomas Magnusson avtackades efter åtta år på ledarposten. Årskonferensen valde även att följa valberedningens förslag på minskning av antalet ledamöter i styrelsen till tolv samt plocka bort alla suppleanter, detta beslut var dock livligt diskuterat.

Gott betyg

"Vi mötte många som uppmärksammat vårt föreningsarbete i Farsta vilket är jättekul, vi knöt flera nya kontakter och fick idéer för framtiden. Första dagen blev lite upphackad på grund av avbrottet för Irak-demonstrationen men stämningen var överlag god och det här var sammataget en lyckad helg" sammanfattar Malin Larsson.

Skriv en kommentar