Uncategorized

Farsta stadsdelsnämnd 2006

Inger Stark rapporterar om det gångna året i stadsdelsnämnden

Ordinarie: Inger Stark    Ersättare: Ola Karlsson

Vårt arbete i majoriteten har under hela mandatperioden fungerat bra. Ola och jag har fått igenom alla våra hjärtefrågor utom arbetstidsförkortningen. Ekonomiskt har det gått förhållandevis bra utan stora besparingar. Det är individ och familj som har varit det stora bekymret med relativt många tvångsomhändertagna barn och ungdomar. Många barn och ungdomar i Farsta mår dåligt och vi har dessutom en stor andel missbrukare och hemlösa.

Det har varit svårt för oss att både minska barngrupperna och hålla barnomsorgsgarantin. Trots att det nya resursfördelningssystemet gav mer till förskolor och skolor i Farsta har skolorna det tufft med ekonomin. Den enskilt största orsaken är att vi förlorar barn till andra stadsdelar och till friskolor. Segregationen ökar med en väldig fart. Vi måste fortsätta arbeta för att våra skolor ska kunna klara konkurrensen. Risken är annars stor att en eller flera av våra grundskolor läggs ner vilket vore förödande.

Fritidsverksamheten för barn och ungdomar fungerar bra och våra fältassistenter gör ett bra arbete. Ola och jag har varit mycket aktiva när det gäller barn och ungdomsfrågor och lagt flera förslag som vi har fått igenom. Ett av de viktigaste projekten inom stadsdelsförnyelsen var att bygga en ny fritidsgård i Farsta Strand. Gården står nu klar i parkleken Forsängen. Vad som känns oroväckande är att den nya majoriteten säljer ut fritidsgården till Farsta Strandskolan (friskola) som saknar bra lokaler och länge har sneglat på parkleken. En sådan utförsäljning måste förhindras. Det är ungdomarna i Farsta strand som har varit drivande i att få en ny fritidsgård.

Jämställdhet och förebyggande arbete mot det hedersrelaterade våldet har vi drivit och vi har fått igenom bra satsningar. Majoriteten lade, på vårt initiativ, flera viktiga skrivelser inom dessa områden. Under hösten lade majoriteten på vårt initiativ en viktig skrivelse om barnens rätt att delta i all undervisning. Vi fick inget svar under 2006. Viktigt att de nya i nämnden, Magnus och Malin kollar upp att den skrivelsen får svar. Jag är ganska övertygad om att dessa frågor inte hade drivits av något annat parti.

Även under 2006 drev vi på när det gäller arbetet mot hemlöshet och missbruk. Det finns ett gammalt rykte om att Farstas individ och familjeomsorg inte fungerar så bra. Det ligger ganska mycket i det ryktet och vår majoritet lyckades inte helt komma till rätta med problemen. Det arbetet måste fortsätta och v måste fortsätta att driva på där.

Vid datorn Inger Stark
 

Skriv en kommentar