Uncategorized

Satsa på skolan – inte på ordningsbetyg!

Självfallet finns det ett samband mellan dåliga skolresultat och stökiga skolmiljöer. Men att tro att detta skulle avhjälpas med betyg i ordning och uppförande – såsom borgerliga politiker nu menar – är bara naivt.

Förslaget är en del i ett politiskt spel som fintar bort skolans grundläggande problem.

 Det man istället måste göra är att ta reda på de bakomliggande orsakerna till enskilda skolbarns problem och sätta in mer resurser. Det handlar om frånvarande vuxna, en ökande psykisk ohälsa bland barn, mobbning samt ett stort behov av värdegrundsarbete. Grundläggande för allt detta är att lärare måste få mer tid för varje elev – och tid att arbeta med de här frågorna. Det behövs förstärkning från annan personal, som psykologer, kuratorer, skolsköterskor och elevassistenter. Korts sagt – det behövs mer resurser. Inte fler privatskolor som ökar ojämlikheten ännu mer.
 I budgeten för Stockholms stad talas det om hur fler speciallärare ska anställas men desto mindre om mer pengar.

Det är mycket viktigt att alla omdömen – och betyg – i skolan är rättvisa och likvärdiga. För att det ska vara möjligt krävs tydliga ramar och riktlinjer. Det är som jag ser det omöjligt att sätta ett omdöme om en person på ett rättvist sätt. Skollagen säger att betyg endast kan sättas på kunskaper i ett ämne och att bedömningen ska ske med utgångspunkt i kursplaner och betygskriterier. Att man trots detta ändå vill satsa på dessa ordningsbetyg i Stockholms Stad är anmärkningsvärt. Satsa hellre på undervisningen och mer resurser till skolan.

Skriv en kommentar