Uncategorized

Medborgarförslag i Farsta Stadsdelsnämnd

Nu går det att lämna medborgarförslag i alla tre stadsdelar i östra
söderort. I december beslutade nämligen politikerna i Farsta stadsdelsnämnd
att införa det även där.

Möjligheten till medborgarförslag innebär att enskilda har rätt att lägga
fram ett förslag till nämnden. Förslaget bereds av förvaltningen och
därefter läggs ärendet fram till beslut i stadsdelsnämnden.

På stadsdelsnämndens sammanträde den 25 januari fattar
nämnden beslut om förslaget att boende som är folkbokförda inom Farsta
stadsdelsnämndsområde ska kunna lämna medborgarförslag till Farsta
stadsdelsnämnd, från den 1 februari 2007.

Medborgarförslag är ett förslag till förändring av någon verksamhet inom
stadsdelsnämndens ansvarsområde. Det kan handla om frågor som rör
parkskötsel, förskola, grundskola, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg,
omsorg om personer med funktionshinder eller demokratifrågor. Det ska vara
ett konkret förslag, som du vill att nämnden tar ställning till.

Enligt förslaget ska inlämnat medborgarförslag behandlas vid
stadsdelsnämndens sammanträde, där du har möjlighet att argumentera för ditt
förslag. Stadsdelsnämnden fattar beslut om förslaget skall antas/avslås
direkt, eller om det skall beredas vidare av stadsdelsförvaltningen före
beslut.

För mer information kontakta handläggare Marie Eriksson, telefon 08-508 18
004 eller Marie Khoury telefon 08-508 18 042, e-post:
[email protected]

Skriv en kommentar