Uncategorized

Det ska vara billigt att åka kollektivt!

Måndagen den 29 januari höjs priset på kontantbiljetter i kollektivtrafiken med 100 procent. Det har den borgerliga majoriteten i SL:s styrelse beslutat. Vuxna får nu betala 40 kronor och barn och ungdomar 20 kronor. Den första april blir det ännu dyrare att åka kollektivt. Då avskaffas enhetstaxan helt och hållet. För de som bor i kranskommunerna fördubblas eller tredubblas priset. De som reser långt betalar en stor del av sitt resande med sin fritid. Av rättviseskäl borde de inte betala mer än de som åker kortare sträckor. Därför var Vänsterpartiet med och införde enhetstaxan förra året.

 I min stadsdel Farsta har högern tagit bort rätten till SL-kort för den som får socialbidrag. Klassisk högerpolitik slår alltid hårdast nedåt.

Borgarna säger att tanken är att minska rånrisken. Men med fördubblade avgifter får man ju snarare mer pengar i kassorna.

Ett annat skäl som anförts är att de tidigare reformerna enbart kostade en massa pengar. Men dels blev kollektivtrafikanterna fler. Dels minskade plankandet. Men framförallt – det går inte att räkna alla satsningar i pengar. Om våra barn och barnbarn ska ha någon jord kvar krävs det åtgärder nu!

Vänsterpartiet vill att trängselavgifterna ska gå till utökad kollektivtrafik. Vi satsade på direktbussar, vilket den borgerliga alliansen skar ned på vid årsskiftet. I stället kommer pengarna från trängselavgifterna att användas till nya vägar, bland annat Förbifart Stockholm. I hela världen kan det bara vara högerpolitikerna i Stockholm som inte förstår att fler väger leder till ökad biltrafik.

Några kanske röstade på den borgerliga alliansen i tron att Centerpartiet var ett miljöparti. I dag vet vi att centern i landstinget röstade för att trängselavgifterna skulle gå till bilismen och i SL:s styrelse röstade för ett avskaffande av enhetstaxan. Det senare dessutom i strid med tidigare utfästelser.

Vår miljö, våra barn och barnbarns framtid, borde inte vara en fråga om höger eller vänster i politiken. Taxorna i SL ska vara låga och rättvisa!

Saime Bilici
Ledamot i landstingsfullmäktige för Vänsterpartiet

Skriv en kommentar