Uncategorized

Städareintegrationen

Saime Bilici (v): Mina upplevelser som invandrare och kvinna är att det är svårt för mig och mina systrar att få arbete inom den privata sektorn. Även om jag har rätt kompetens så är min känsla att jag inte kommer ifråga på grund av mitt namn eller min kultur. Det förekommer en systematisk diskriminering, då framför allt till arbeten med hög utbildning. Vi invandrarkvinnor blir istället erbjudna städjobb och liknande arbeten inom den privata sektorn, oftast med otrygga anställningar och låga löner.

 I denna märkliga diskussion framförs det att hushållsnära tjänster är bra för integrationen.
Integration kräver riktiga anställningar där våran kompetens tas till vara. Forskning på området visar ofta att många invandrargruppers utbildningsnivå är högre än genomsnittet för resten av befolkningen. Det är ett slöseri och ett hån om lösningen är att vi ska städa hos överklassen.

Vår nya integrationsminister, Nyamko Sabuni, vill vidare att alla flickor under 15 år ska förbjudas bära huvudduk och att alla tjejer i högstadiet ska tvingas till en gynekologisk undersökning. För att komma tillrätta med ett av de hemskaste övergreppen vill man begå ännu ett. Genom att lagreglera flickornas beteende och tvångsinspektera deras underliv bry sig inte Nyamko Sabuni mer om deras integritet än den så kallade hederskultur hon vill motverka.

Dessutom vill hon att lagen ska sätta gränser för hemgiften och att religiösa friskolor inte längre ska få några statliga medel, eftersom skolorna, påstår Sabuni, gör det lättare för föräldrar att utöva hedersförtryck. Jag är själv emot alla religiösa friskolor och inte enbart de muslimska friskolorna som Sabuni verkar peka ut. Barn ska utbildas och uppfostras i en miljö så fri från religiösa dogmer som möjligt. Oavsett om tron fokuserar på Jesus, Muhammed eller Fan och hans moster.

Nyamko Sabuni må vara invandrare själv. Det gör inte hennes politik mer invandrarvänlig för det.

Saime Bilici (v)
Landstingsledamot

Skriv en kommentar