Uncategorized

Katastrof på g

Lägg ner bojkotten av Palestina! Sedan Hamas vann det palestinska valet hösten 2005 har Sverige och resten av Västvärlden bojkottat alla officiella kontakter med Hamas och fryst allt bistånd till de palestinska områdena. Detta har lett, och leder för varje dag som går, till än mer misär för det redan hårt ansatta palestinska folket. Bättre grogrund för terrorism finns inte. Vi rusar mot en total katastrof – för både Palestina och Israel.

I kölvattnet efter 11 september har det blivit populärt att terroriststämpla organisationer och enskilda individer. Sedan den avskyvärda självmordsbombningen på en buss i Jerusalem 2003 då flera civila israeler dog är både Hamas politiska organisation och dess väpnade gren terrorstämplade. Hamas är Mellanösterns första demokratiska regering utanför Israel. Innan den ens hade hunnit tillträda ordentligt förklarades den omyndig och en bojkott från bl.a. EU och Sverige inleddes, biståndet är fryst, Israel håller inne palestinska skattemedel, såsom offentliganställdas löner m.m. Den ekonomi som tidigare var svår att bedriva i Palestina p.g.a. ockupation blev nu närmast omöjlig. Fattigdomen i de av Israel ockuperade palestinska områdena har blivit ännu svårare än vad den var redan innan.

Under den 16 månader långa vapenvila som Hamas avslutade i somras dödades över 250 palestinier av Israel. Under 2005 och 2006 har över 70 palestinska barn skjutits av israelisk militär. Israel bygger såväl murar som bosättningar på områden som är tänkta att tillhöra en framtida palestinsk stat. Trots allt detta är Israel fortfarande inte terroriststämplat.

Bland kraven för att bojkotterna och isoleringen av det palestinska samhället ska avslutas återfinns bl.a. att Hamas ska erkänna den israeliska statens existensberättigande. Men erkänner Israel Palestinas rätt att existera? Alla som någon gång satt sin fot på de ockuperade områdena vet att detta är långt ifrån fallet.

Uppdrag Granskning sände tisdag 12 december ett utmärkt program om Hamas. Precis i slutet av reportaget från Gaza säger föräldrarna i den fattiga tvåbarnsfamiljen apropå demokrati: ”Nej, vi kommer aldrig rösta mer. Varken på Hamas eller Fatah.”

Vi rusar mot en total katastrof. Om det är något som ska bojkottas är det supermakten Israel som skyller sin oförmåga att inleda en ordentlig fredsprocess på en gerillarörelse som aldrig kommit i närheten av Israels militära förmåga.

Vem tror våra europeiska regeringar egentligen de gör en tjänst? Sluta bestraffa det palestinska folket. Sluta bidra till terrorism! Sverige har tillsammans med EU fattat ett konsensusbeslut (alla ska vara överens) om att bojkotta den demokratiskt valda Hamas-regeringen. Den svenska regeringen bör gå i täten för en förändring å det snaraste!

Om ni inte vill göra det för palestiniernas skull så gör det åtminstone för det israeliska folkets skull. Eller för er och vår egen säkerhets skull. Terror har sedan länge upphört att vara ett lokalt fenomen.

Vänsterpartiet i Farsta

Skriv en kommentar