Uncategorized

Stockholmsmoderaterna vs. demokratin

Innan valet pratade borgerliga politiker om att det lokala inflytandet
skulle stärkas och utvecklas. Nu förs dock en annan sorts politik.
Häromdagen beslutade den moderatledda landstingsledningen om en ny politisk
organisation för Stockholms läns landsting. Denna kommer medföra en ökad
maktcentralisering och är ett direkt slag mot vanligt folks insyn i och
möjligheter att påverka politiken som förs.

 
Tidigare fanns nio lokala geografiska beredningar, vilka nu ska ersättas av
tre lokala sjukvårdsstyrelser samt nya utskott, bestående av endast tre
personer. Antalet uppdrag för fritidspolitiker ska skäras ned med 25 %
samtidigt som antalet heltidspolitiker ökar i antal och kostnad. Sammantaget
leder denna nya organisation till att politikeruppdraget professionaliseras
samt att mer makt försvinner in i slutna sammanträdesrum.
Min erfarenhet från Södra Sjukvårdsberedningen visar att den demokratiska
insynen som tidigare byggts upp kommer att raseras. Vem avgör om ett
demokratiskt beslut är bra eller klokt? Demokrati är inte bara att få välja
parti var fjärde år. Det handlar även om att ha insyn i och kunna påverka
processerna medan det pågår. Varför motarbetar moderaterna i Stockholms läns
landsting något sådant?

Saime Bilici

Skriv en kommentar