Uncategorized

Borgerligt slag mot det fria kulturlivet

Kulturnämnden har beslutat om Stockholms stads nya klotterpolicy.
I samband med detta införs en skrivning om att grupper som affischerar
illagalt inte kommer tilldelas kulturstöd.

Det är ett mycket hårt slag mot det fria kulturlivet där illegal
affischering ibland är det enda ekonomiskt gångbara sättet att nå ut. Få
kulturutövare kommer att kunna köpa sig dyra reklamplatser vilket betyder
att beslutet kan få förödande konsekvenser för Stockholms fria kulturliv.
Istället bör de lagliga möjligheterna till affischering utökas, vilket
skulle vara ett lyft för den fria kulturen.

Skriv en kommentar