Uncategorized

Arbetslösa är inte bortskämda

Skillnaden mellan vänster och höger är tydlig i den nya högerregeringens höstbudget. Arbetslösheten ska bekämpas med dyrare och förminskad a-kassa.

Med andra ord: arbetslösheten beror på att vi, medborgarna i Sverige, inte vill jobba. Vi är för bortskämda och det finns alltid ett jobb till den som inte vill gå på bidrag.

Alla som någon gång varit utan arbete vet att detta inte stämmer. Ibland finns det faktiskt inte anställningar att få oavsett hur mycket man ringer och skriver.

Skillnaden mellan vänster och höger är även tydlig i regeringens nedskärningar av antalet platser i AMS-åtgärder. För att arbetsmarknaden ska fungera krävs att den är flexibel.

Människor måste kunna byta jobb då arbetsplatser läggs ner eller omstruktureras Medan samhället utvecklas måste också människorna i det utvecklas.

Även om mycket av AMS och åtgärderna kan förbättras och utvecklas är grundtanken utmärkt. Genom offentligt finansierade och initierade riktade åtgärder, fortbildning med mera, kan man öka flexibiliteten och rörligheten på arbetsmarknaden.

AMS behöver inte skäras ned. AMS behöver utvecklas genom ökade insatser och ökad inriktning på åtgärder som bidrar till ökad faktisk flexibilitet och rörlighet och därigenom kan bidra till ökad sysselsättning och kompetens på den svenska arbetsmarknaden.

Inger Stark
Vänsterpartiet Farsta
Kommunfullmäktigeledamot i Stockholms Stad

Publicerad i Mitt i Söderort 061107

Skriv en kommentar