Uncategorized

Arbetslösa, se upp!

Varning för högertillväxt! Den nya regeringens linje ligger klar. Det kommer att bli jobbigare att vara arbetslös och fler människor ska tvingas ta jobb till lägre löner och sämre anställningsvillkor.

 Därtill ska det bli dyrare att vara med i facket då möjligheten att
göra avdrag för fackföreningsavgift skärs ned. Kombinationen av dyrare
A-kassa, som dessutom ger lägre ersättning när man väl behöver den,
samt svagare fackföreningar riskerar pressa ned lägstalönerna och i
förlängningen en stor del av det genomsnittliga löneläget på svensk
arbetsmarknad. Lägre löner ger sämre köpkraft och mindre efterfrågan
för svenska företag som vill sälja saker här hemma. Det riskerar i sin tur medföra högre arbetslöshet och sämre tillväxt.

Susanna Brolin, v,

kommunfullmäktigeledamot i Stockholms Stad


publicerad i Stockholm City 061107

Skriv en kommentar