Uncategorized

Intervju med Peter Forsberg

Intervju om det viktigaste i politiken med en av Vänsterpartiet Farstas aktiva och engagerade medlemmar. Han står långt ner på listan till landstinget, så han räknar med att inte komma in. Det är lika bra det, säger Peter, för jag har ändå så mycket annat att göra.

1. Vad är partiets viktigaste fråga?

Det är mycket som är
viktigt, men jag skulle nog säga arbete åt alla. Det vill vi nå på flera
sätt. Vi vill anställa 200 000 inom offentlig sektor, främst för
att  höja kvaliteten på verksamheten i skolor,  sjukhus etc.,
men det ger ju jobb också. Vi vill också sätta full sysselsättning som
högsta mål för den ekonomiska politiken. Idag är det låg inlation som
är högsta mål. Inflatioen ska fortfarande vara viktig att hålla låg,
men inte viktigare än låg arbetslöshet. Vinsten är förutom
samhällsekonomisk också social och hälsomässig både för de som har
jobb och de som idag inte har. Dessutom vågar fler säga ifrån om dålig
arbetsmiljö eller dåliga arbetsförhållanden om de inte riskerar att
förlora jobbet. Vi vill också sänka arbetstiden, till att börja med för
grupper med hög arbetsbelastning som t.ex. vårdbiträden.

2. Hur
ska skolan förändras om ni får bestämma?

Vi vill som sagt
anställa fler så att klasserna kan bli mindre, och att det finns mer
resurspersoner som skolsköterska, kurator, psykolog, studievägledare etc,
som många skolor idag saknar eller har på deltid. Vi vill ha en
demokratisk (mer inflytande för anställda och elever/föräldrar) och
likvärdig skola för alla, vilket innebär hårdare krav på friskolor,
speciellt vid nyetablering. Religiösa friskolor vill vi inte alls ha. Betyg
vill vi inte heller ha, utan istället vägledande och utvecklande omdömen
och mentorssamtal. Vi vill inte ta bort läxorna som det verkade som i media
ibland, men vi vill att läxona ska kunna göras i skolan, eftersom många
har hemförhållande som inte är gynnsamma för skolarbete.

3. Vad
är den största skillnaden mellan er och era motståndare tex
Moderaterna?

Igen många saker, men den mest grundläggande
skillnaden skulle jag nog säga är ideologisk, synen på människan, och
det får konsekvenser för vad vi uppfattar som problem (ojämlikhet är ett
stort problem för oss men ses ofta t.o.m. som positivt av Moderaterna som
ju vill se ökad lönespridning) och hur vi vill lösa problemen (t.ex.
arbetslösheten vill M "lösa" genom att sänka a-kassan, försämra
arbetsrätten och pressa arbetslösa och sjuka ännu mera än idag, vilket
leder till otrygghet och öppnar för sänkta löner)

4. Vilka är
era mest grundläggande värderingar i er idelogi?

Alla människors
lika värde, solidaritet, rättvisa, jämlikhet, frihet, demokrati, fred,
miljö, antirasism, internationalism m.m., kort och gott socialism och
feminism.

5. Varför gick du med i just ditt parti? Om annat parti –
vilket?

Att jag är med i ett parti överhuvudtaget beror på att jag
inte kan blunda för hur samhället och världen ser ut, jag vill kunna
göra något. Jag är med i andra föreningar också som gör mycket bra,
men de ägnar sig oftast åt ett visst område, i ett parti kan man engagera
sig i vilken fråga som helst. Och att det blev just Vänsterpartiet 
beror på att jag delar de grundläggande värderingarna och att jag anser
att det krävs radikalare förslag än sossarnas för att lösa inte minst
miljöproblemen, plus att v vågar ifrågasätta orättvisa
maktförhållanden både globalt och på arbetsplatserna. Om jag inte var
med i v skulle jag tveka mellan s och mp. S är mycket bättre på frågor
om arbete, bostad och rättvisefrågor, men mp är mycket bättre på fred
och miljö. I v får jag ju båda delarna. Jag skulle i alla fall inte gå
med i något mindre vänsterparti och locka folk att slänga sin röst på
ett parti som ändå inte kommer in.

6. Vad blir det värsta om
motståndaren vinner?

Ett hårt samhällsklimat: en otrygg
arbetsmarknad med sänkta löner och försämrade trygghetssystem (sjuk- och
a-kassa), och fler privatiseringar som leder till pressad personal och
mindre insyn och dyrare för konsumenterna. Sänkta skatter gynnar de rika
mest och leder till höjda avgifter som drabbar de fattiga mest. Och en
utrikespolitik som stödjer USA:s farliga krig mot terrorismen som bara
leder till lidande och faktiskt ökar terrorismen.

7. Vilka har mest
makt i samhället?

De som kontrollerar pengarna och medierna, dvs
till stor del privat kapital, men den demokratiska sfären har också stor
makt, och därför är det viktigt vad man röstar på (och att man
röstar!) även om politikens möjligheter har krympt med EU-medlemsskapet
och självständig riksbank, utgiftstaket m.m.

Ja, det här var mina
svar på frågorna, en aktiv gräsrotsmedlem som inte kommer att sitta på
några parlamentariska poster efter valet. Hade någon annan svarat, hade
den personen säkert betonat andra saker mer än vad jag har gjort. Det
finns ju så mycket som är viktigt och som vi brinner för. Svårt att
välja några få.

Skriv en kommentar