Uncategorized

Intervju med Inger Stark

Inger Stark kandiderar för Vänsterpartiet till kommunfullmäktige,och har jobbat myckat med jämställdhet och ungdomsfrågor. Det vill hon fortsätta med, för det finns mycket att göra på de områdena säger hon i denna intervju.
– Hej Inger, du ställer upp för Vänsterpartiet i valet till
kommunfullmäktige i Stockholm. Varför är du medlem i Vänsterpartiet?
Vad fick dig att gå med och att fortsätta engagera dig?

Jag gick med i vpk 1977 och det som då fick mig att gå med var Vietnamkriget och kvinnokampen. jag arbetade på förskola och var ensamstående med två barn. Jag arbetade dessutom fackligt inom kommunal så det kändes för mig självklart att arbeta både fackligt och politiskt. Socialdemokraterna var inget alernativ och ännu mindre de borgerliga partierna. Mina värderingar fick jag från mamma och pappa samt min tuffa mormor. Alla tre var vänstersossar så vpk blev ett ganska självklart val. Och i partiet har jag blivit kvar nu som vänsterpartist och feminist.
jag har nu suttit i kommunfullmäktige först som ersättare 1994-1998 då vi hade majoritet med s och mp och jag var ordförande i Farsta stadsdelsnämnd. Sedan ordinarie från 1998, fyra år i opposition och de senast fyra åren i koalition med s och mp. Koalitionen har hållit alla fyra åren och nu vill jag fortsätta att arbeta i en ny majoritet med s och mp. För vi vinner valet!

– Varför ställer du upp i valet? Är det några speciella frågor som du
tycker är viktiga?

Jag har redan svarat på varför jag ställer upp i valet, jag står på fjärde plats i vår fullmäktigelista. jag vill fortsätta med de frågor som jag har arbetat med under de senaste fyra åren. Jämställdhetsarbetet med tonvikt på förskola och skola. Fortsätta arbetet mot det hedersrelaterade förtrycket där jag tycker att vi har arbetat bra och med framgång och alltid ur ett feministiskt perspektiv och för de universella mänskliga rättigheterna. Förskolan och skolan har varit ett annat viktigt område för mig, både i utbildningsnämnden och i Farsta och det arbetet vill jag fortsätta. Som vi skriver i Stockholmsmanifestet, vi ska ha Sveriges bästa förskola och skola.

– Kan du berätta litet mer om dig själv, och ditt politiska engagemang?
Tycker du att fler människor ska engagera sig, eller räcker det att de
röstar på Vänsterpartiet så fixar du och andra politiker resten?

Gärna! Jag är inte längre ensamstående utan gift med Ingvar, vi har bott ihop i 25 år och har fyra barn, mina två flickor och Ingvars två (en flicka och en pojke) från ett tidigare äktenskap. Vi har slagit ihop dem och alla fyra är nu utflugna. tillsammans har vi 10 barnbarn. Ingvar och jag har en underbar liten katt som heter Sotis och en kolonilott där vi tillbringar mycket av vår fritid.
Jag tror på deltagande demokrati, det är inte vi politiker som ska fixa människors tillvaro. Stadsdelsnämnderna bygger ju på ökad demokrati och målet är att människorna i Farsta aktivt tar del av alla beslut som fattas och har synpunkter. Sedan måste ju beslut fattas och där väger vi ihop olika aspekter innan vi fattar våra beslt. T.ex hur beslutet påverkar jämställdheten, att barns rättigheter enligt barnkonventionen respekteras för att ta några exempel. Men det är viktigt att flera har varit delaktiga. I Farsta har vi inte arbetat så mycket med deltagande demokrati och det skulle jag gärna vilja utveckla nästa mandatperiod.

– Du har jobbat mycket med jämställdhet och barn/ungdoms- och
skolfrågor. Vad vill Vänsterpartiet göra på de områdena?

Målet är ett jämställt samhälle och vägen dit är ganska lång men vi måste komma ihåg att om vi jämför med världen i övrigt så har vi kommit en bit på väg. Kvinnolönerna är ett prioriterat område, lika lön för likvärdigt arbete måste vara självklart, där har vi en bit kvar. När det gäller föräldraledigheten vill att den ska delas lika mellan mamma och pappa. För att nå målet måste kvinnorna ut på arbetsmarknaden och männen måste in i hemmet. Papporna är lika viktiga för sina barn som mammorna.
Mäns våld mot kvinnor måste stoppas och då måste vi arbeta förebyggande med jämställdhet redan i förskolan och aktiva åtgärder för att skapa trygga miljöer. Flickor och kvinnor ska kunna gå trygga i vår stad. Bättre upplysta gator, parker och gångtunnlar, trygghetsvärdar i tunnelbanan och på pendeln, närpoliser och fältassistenter som finns ute på kvällar och nätter är några viktiga åtgärder som vi måste göra nu. Och sedan har vi feministiskt självförsvar. Som inte bygger på att flickor ska lära sig slåss utan stärkas i sin självkänsla och kunna ta sig ur hotfulla situationer. Samtidigt ska killarna delta i samtalsgrupper där de lär sig att uppträda jämställt.
Utvecklad elevdemokrati, en kommunal skola som en mötesplats för alla barn, oavsett etnisk härkomst eller religion och ett stopp för religiösa skolor är viktiga krav. Skolan ska ha en modern kunskapssyn som på ett demokratiskt sätt tillvaratar elevernas naturliga nyfikenhet och lust att lära. Vi ska inte stressa ihjäl våra ungar med en massa tester och prov men vi måste ha metoder som kan upptäcka i tid om ett barn inte hänger med. Vi vill ha mindre barngrupper i förskolan och modersmålsundervisning både i förskolan och skolan. Detta är några tydliga exempel på vad vi vill.

– Om du fick välja ut det viktigaste som Vänsterpartiet har gjort inom
de områdena, vad skulle det vara?

Det viktigaste som jag har drivit och fått igenom är att alla stadsdelar och alla gymnasieskolor får pengar för att kunna ta tillvara genuspedagogerna och utveckla jämställdhetsarbetet i förskolan och skolan. Den andra viktiga frågan som jag har drivit tillsammans med s och mp är det nya resursfördelningssystemet som tydligt fördelar om pengar så att resurserna går dit där de behövs mest.

– Vad har varit det viktigaste, roligaste eller mest spännade som just
du har varit med om den senaste mandatperioden?

Alla kontruktiva diskussioner inom majoriteten när det gäller hur vi ska utveckla förskolan och skolan i en sådan riktning att segregationen minskar och alla barn får samma chans att lyckas i livet. Vi har varit överens om att om det ska lyckas måste en del barn få mera resuser än andra.

– Du sitter också i stadsdelsnämnden här i Farsta. Finns det några
avgörande lokala frågor? Spelar det någon roll för folk i Farstaområdet
om det blir höger- eller vänsterstyre efter valet?

Det spelar jättestor roll om det blir vänster eller höger. Vi har tagit tillbaka Farsta sjukhem och Edö servicehus i kommunal regi. Får högern regera igen privatiseras båda igen plus nästan all verksamhet. Dessutom kan vi vara säkra på att allt aktivt jämställdhetsarbete och de mesta förebyggande arbetet försvinner. Detta måste vi förhindra.

– Kan en lokalpolitiker göra något för globala frågor som miljö och
fred?

Ja, visst kan vi göra en del. När det gäller miljön kan vi göra mycket, trängselavgifterna är ett bra exempel.

– Jaha, då kommer du också att rösta JA i folkomröstningen om
trängselavgifter, förstår jag?

Ja, det kan du vara säker på, trängselavgifterna är en succé.

– Till sist, vad tror du om framtiden?

Jag tror att vi vinner valet även om det kommer att kräva ett mycket tufft arbete av oss. Då kan vi arbeta vidare för att Stockholm, som är en underbar stad, blir ännu bättre att leva i för alla.

Skriv en kommentar