Uncategorized

Valrörelsen har börjat

Nu är valrörelsen i full gång i Stockholm. Den 1 augusti inledde Vänsterpartiet med en hel dags torgmötesturné med Lars Ohly i Skärholmen, City, Rinkeby och Tensta. Inger Stark från Farsta talade i Rinkeby och Tensta.
Huvudtemat för daget var internationell politik, och många medlemmar i Vänsterpartiet Storstockholms Freds- och Solidaritetsutskott följde turnén under dagen, och delade ut mängder av flygbladet "Globalisera sloidariteten" som de tagit fram åt distriktet. Själva texten finns längst ner på denna sida.

Många andra frågor hanns också med under dagen som billigare tandvård, utbyggnad av SL-trafiken, ja till trängselavgifter, mer satsning på närsjukvården etc. Inger Stark intervjuades av America Vera Zavala och talade mycket om en skola för alla, om jämställdhet och om Vänsterpartiet under senaste mandatperioden lyckats sätta stopp för fortsatta privatiseringar i Stockholms stad. Om högern tar över i stan efter valet så är privatiseringskarusellen i full gång igen.

Vi fick också stor hjälp vid mötena av två medlemmar från den nya konstnärsföreningen Euro Colors, som blev kända den 4 juli i år då de gick till USA:s ambassad, iklädda tröjor med samma oranga färg som fångdräkterna på Guantanamo. På tröjorna stod ordet Guantanamo överkorsat som ett krav stängning av detta laglösa fångläger på mark som USA ockuperar på Kuba. Lars Ohly fick och tog glatt emot en sådan tröja på mötet i City.

Flygbladstext GLOBALISERA SOLIDARITETEN:

En bättre värld är nödvändig.

Vi behöver en värld där alla människors rätt till ett värdigt liv förverkligas, där vi löser konflikter med fredliga medel och lever i samklang med naturen. Därför arbetar vi för socialism och jämlikhet mellan kvinnor och män.

2000-talet inleddes med växande klyftor, växande motsättningar, kriser, miljöförstöring och våldsamma övergrepp på länder och folk. De rika industriländerna uppträder som ”civilisationens” företrädare gentemot ”barbariet” i den värld de plundrar. Med murar kring de egna privilegierna driver de en politik som marginaliserar stora folkgrupper såväl i de egna länderna som i de gamla kolonierna. Sveriges utrikespolitik präglas alltmer av USAs världsbild och maktanspråk.

Men motståndet växer. De tätare kontakterna mellan länder och folk gör att kraven på mänskliga rättigheter – politiska, ekonomiska, sociala, kulturella – blir världsomspännande. Mänskligheten står inför gigantiska problem, men har också historiskt unika möjligheter att lösa dem. Det kapitalistiska systemets logik förvärrar problemen.

För rättvisa, fred, frihet och demokrati
Mot krig, kärnvapenhot och ockupation

För att upprätthålla den skriande orättvisa där mindre än 20 % av världens befolkning kontrollerar över 80 % av resurserna behövs oerhörda vapenarsenaler. Med över 50 % av världens militärutgifter eftersträvar USA kontroll över olja och transporter med nya militärbaser i Kosovo, Centralasien och Afghanistan. Kriget mot Irak är en grov förbrytelse mot folkrätten. Efter Irak står fler på tur om vi inte lyckas stoppa planerna.

Israels ockupation av Västbanken och Gaza, annekterings- och terrorpolitiken mot palestinierna, utsvältningen och den massiva förstörelsen av bostäder och odlingar är ett brott mot mänskligheten. Det kan bara fortgå med USAs direkta stöd och EUs medlöperi. 

Colombia har blivit frontlinje i USAs kampanj för att återta kontrollen över Latinamerika med uppbyggnad av militärbaser och lojala militärstyrkor. Försöken att störta regeringarna i Kuba, Venezuela och Bolivia och kväsa den folkliga rörelsen i världsdelen trappas upp.

Vi arbetar för ett fritt och demokratiskt
• Palestina, mot Israels ockupation och murbygge. Bojkotta varor från Israel!
• Irak, mot USA-alliansens ockupation. Ut ur Irak!
• Västsahara, mot Marockos ockupation. Erkänn SADR!
• Latinamerika, mot USA:s militära upptrappning och hot. Häv blockaden, lämna Latinamerika i fred!

För mänskliga rättigheter och folkrätt
Mot förebyggande anfall, terrorkrigföring och tortyr

Under täckmantel av ”krig mot terrorismen” undergrävs medborgerliga rättigheter och rättstatens grundvalar. Folkens rättmätiga frihetskamp mot ockupation och förtryck terroriststämplas. Med EU i släptåg hävdar USA rätten att militärt våldföra sig på mindre länder med ”humanitära interventioner”. Men mer än andra står de själva för terrorkrig och för tortyr och förnedring i fångläger runt om i världen.

Kvinnors underordning och mäns överordning präglar samhälle och vardag världen över. Patriarkala strukturer genomsyrar allt från global ekonomi till intima mänskliga relationer. Kränkningarna av kvinnors rättigheter är brott mot de mänskliga rättigheterna och demokratin.

Vi arbetar för
• mänskliga rättigheter, mot en förrädisk acceptans av tortyr, fångläger och rättslöshet
• folkrätt och nationell suveränitet, mot imperialistmakters övergrepp
• kvinnors kamp för frigörelse, mot patriarkalt förtryck
• nationella minoriteters rättigheter enligt FN:s konventioner

För en ny ekonomisk världsordning och långsiktigt hållbar utveckling
Mot utplundring, utpressning och rovdrift på människor och miljö

I de rika ländernas tjänst inskränker IMF, Världsbanken och WTO de fattiga, skuldtyngda staternas rätt att kontrollera sina naturtillgångar, att utveckla jordbruk och industri på egna villkor och att begränsa de transnationella bolagens framfart. Det leder till ökade ekonomiska klyftor, svält, miljöförstöring, desperation och underutveckling för flertalet av jordens befolkning.

Vi arbetar för de fattiga ländernas
• krav på skuldavskrivning utan villkor
• rätt att skydda biologisk mångfald, naturtillgångar, näringar och marknader
• krav på de rika länderna att avskaffa protektionism, subventioner och prisdumpning
• motstånd mot IMF:s, Världsbankens, WTO:s strukturanpassningskrav
• fattigdomsbekämpning på ett miljömässigt hållbart sätt.

GLOBALISERA SOLIDARITETEN – EN ANNAN VÄRLD ÄR MÖJLIG!
Vänsterpartiet Storstockholm

Skriv en kommentar