Uncategorized

Vänsterpartiet Farsta stöder MAS i Bolivia

Vänsterpartiet Farsta skänker 500 kr till den ”Blixtinsamling till stöd för Bolivias folk” som genomförs av Vänsterpartiets internationella utskott.
Vänstern vann valet i Bolivia i december förra året. På den nya regeringens program står att frukterna av landets naturtillgångar – gas, olja och metaller – skall tillfalla det bolivianska folket. Man vill sätta stopp för den plundring som landet varit utsatt för alltifrån conquistadorernas tid på 1500-talet fram till de multinationella företagens utsugning av landet idag.

Den nya regeringen vill också genomföra en radikal grundlagsreform – avskaffa den grundlag som alltsedan den bolivianska statens tillkomst i mitten på 1800-talet gynnat landets styrande oligarki och medverkat till förtrycket av befolkningen i landet.

Vänsterns framgångar ses naturligtvis med oblida ögon av USA och av en del multinationella företag med säte i Europa.
Diskussionen, debatten och agitationen om den nya grundlagen har just inletts. Det kommer att bli en hård och svår diskussion och MAS (Movimiento al Socialismo) – ett parti som står oss nära och som vi har ett nära samarbete med – har en stark motståndare i den bolivianska oligarkin, som har gott om pengar och alla medier i sin hand.

Från MAS – ett parti som organiserar och företräder fattigt folk – har kommit med en förfrågan om vi kan ge dem ekonomiskt stöd inför den kommande kampen om den nya grundlagen.

Pengarna kommer att användas för att ge MAS-medlemmar möjlighet att resa runt i landet framför allt i Chapare- och Orienteprovinserna (där oligarkins partier har sitt starkaste fäste) och i La Paz-området för att agitera för sina kandidater till konstituerande församling. Val till konstituerande församling, som skall utforma den nya grundlagen, kommer att äga rum i juli månad. Folkomröstning om det nya förslaget kommer att äga rum inom ett år.
Bolivia står inför en vändpunkt i sin historia. Man har möjlighet att slå in på en mer demokratisk väg och inleda en period av frigörelse från imperialismens grepp om landet.

Insamlade eller anslagna medel kan insändas på partiets postgiro 511 80 – 8.
Glöm inte att märka talongen med BOLIVIA.

Skriv en kommentar