Uncategorized

Vilka vinner på trängselavgifter?

– Seminarium om fördelningseffekter av trängselavgifter
I september är det dags för folkomröstningen om trängselavgifter i Stockholm. Stockholmarna har en gyllene chans att införa en modern lösning på storstadens trafikproblem. Nu finns möjligheten att minska trängseln och förbättra framkomligheten, att skapa bättre miljö och att satsa på kollektivtrafiken.

Trots att Stockholmsförsöket hittills blivit en succé på många plan är slaget om trängselavgifterna inte vunnet. Inför folkomröstningen krävs många som kan föra ut bra och sakliga argument för ett ja till trängselavgifter.

Resandet skiljer sig åt mellan olika grupper i samhället. Högavlönade män åker framförallt bil medan kvinnor och lågavlönade, studenter och pensionärer oftast åker kollektivt.

Att använda intäkterna från trängselavgifterna till kollektivtrafik innebär att resurser omfördelas från män och högavlönade till kvinnor och låginkomsttagare. Denna aspekt har hittills inte fått stort utrymme i den offentliga debatten.

Därför anordnar vänsterpartiet ett seminarium om fördelningseffekter av trängselavgifterna den 31 maj i riksdagen. Seminariet riktar sig till alla som vill veta mer om trängselavgifterna och dem som vill engagera sig i höstens kampanjande för ett ja i folkomröstningen. Alla är välkomna, oavsett förkunskaper!

Deltagandet på seminariet är kostnadsfritt. Anmälan görs till [email protected] senast den 24 maj.

För mer info ring Anna Jonsson 08-508 29 502 eller mejla [email protected]

Välkomna!

Karin Thorborg, riksdagsledamot och ersättare i Trafikutskottet

Peter Pedersen, riksdagsledamot och ledamot i Trafikutskottet

Datum: 31 maj

Plats: Riksdagen, Ledamotshuset, Mynttorget 2, rum L4 – 17

Tid: 16.00-19.30

Skriv en kommentar