Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Farsta

Vänsterpartiet Farsta stöder MAS i Bolivia

Vänsterpartiet Farsta skänker 500 kr till den ”Blixtinsamling till stöd för Bolivias folk” som genomförs av Vänsterpartiets internationella utskott. Vänstern vann valet i Bolivia i december förra året. På den nya regeringens program står att frukterna av landets naturtillgångar – gas, olja och metaller – skall tillfalla det bolivianska folket. Man vill sätta stopp för den plundring som landet varit utsatt för alltifrån conquistadorernas tid på 1500-talet fram till de multinationella företagens utsugning av landet idag. Den nya regeringen vill också genomföra en radikal grundlagsreform – avskaffa den grundlag som alltsedan den bolivianska statens tillkomst i mitten på 1800-talet gynnat...

Vilka vinner på trängselavgifter?

– Seminarium om fördelningseffekter av trängselavgifter I september är det dags för folkomröstningen om trängselavgifter i Stockholm. Stockholmarna har en gyllene chans att införa en modern lösning på storstadens trafikproblem. Nu finns möjligheten att minska trängseln och förbättra framkomligheten, att skapa bättre miljö och att satsa på kollektivtrafiken. Trots att Stockholmsförsöket hittills blivit en succé på många plan är slaget om trängselavgifterna inte vunnet. Inför folkomröstningen krävs många som kan föra ut bra och sakliga argument för ett ja till trängselavgifter. Resandet skiljer sig åt mellan olika grupper i samhället. Högavlönade män åker framförallt bil medan kvinnor och lågavlönade, studenter...