Uncategorized

Farsta Stadsdelsnämnd 2005

Inger Stark och Ola Karlsson rapporterar om det gångna året i stadsdelsnämnden
Vårt arbete i majoriteten fungerar mycket bra. Ekonomiskt har det gått bra utan några större besparingar. Det finns problem budgetmässigt för skolorna, äldreomsorgen och funktionshindrade, men ingen verksamhet har fått göra kraftiga besparingar.

Barn och ungdom

Vi har problem med att minska barngrupperna och samtidigt klara barnomsorgsgarantin. Vi har förhållandevis små barngrupper i Farsta om vi jämför med en del andra stadsdelar men vi har inte klarat av målet att minska barngrupperna med två barn under 2005. Trots att resursfördelningssystemet gav mer pengar bland annat till Farsta, har skolorna haft det ganska tufft med ekonomin. Den enskilt största orsaken är att vi förlorar elever till andra stadsdelar och till friskolorna. Vi har ännu inte lyckats vända den trenden, utom i ett enstaka fall, nämligen Gubbängsskolan. Gubbängsskolan förlorade en lärare och 46 elever till en friskola i Nacka. Nu har alla plus ytterligare 10 elever kommit tillbaka. För övrigt ser det litet mörkt ut.
Vi har fortfarande ett mycket bra utbud när det gäller fritidsverksamhet. Inom stadsdelsförnyelsen finns ett ett ungdomsprojekt som drog igång under 2005, "Ungas röst i Farsta" och syftet med projektet är att ungdomarna ska bli delaktiga, få inflytande och kunna påverka.

Jämställdhet

Jämställdhet har vi från Vänsterpartiet drivit under hela mandatperioden och under 2005 har vi fått ett bra genomslag. En genuspedagog kommer att arbeta en dag i veckan med både kartläggning och pedagogiskt arbete, både när det gäller förskolan och grundskolan.

Äldreomsorg

Inom majoriteten är vi helt överens om att äldreomsorgen ska drivas i kommunal regi och under 2005 tog vi tillbaka driften av Edö Servicehus. Farsta sjukhem drivs i egen regi sedan 2004.

Hemlöshet och missbruk

Farsta har länge haft den största andelen hemlösa i Stockholm, en fråga vi har arbetat mycket aktivt med under hela året. Under året har vi beslutat om en beroendemottagning. Den kommer att bedrivas gemensamt av Farsta, Enskede-Årsta, Skarpnäck och i samarbete med Maria beroendecentrum AB och Stockholms läns sjukvårdsområde/Psykiatrin södra.

Skriv en kommentar