Uncategorized

Söderorts sjukvårdsberedning 2005

Saime Bilici rapporterar om det gångna året i sjukvårdsberdningen
Närsjukvårdsakuter

Arbetet har under året intensifierats med avtalsskirvning för start av närsjukvårdsakuter som under 2006 kommer att invigas i Farsta under ledning av SPO samt i Skärholmen under ledning av nuvarande vårdcentral. (v) har arbetat för att bevara uppdraget på Liljeholmens VC, även denna i landstingets regi.

Missbruk
Ytterligare en lokal beroendemottagning öppnade i Globen för medborgare i Farsta, Skarpnäck samt Enskede Årsta. Vantör valde att stå utanför detta samarbete mellan landstinget och Stockholms stad. Ohälsotalen med droger är skrämmande höga i Söderort, där Vantör toppar statistiken med 60% män som är högkonsumenter av alkohol. Sedan tidigare finns en lokal beroendemottagning i Skärholmen som servar boende i Skärholmen, Hägersten, Liljeholmen samt Älvsjö.

Barn och ungdomar

I Skärholmen har projektet välfärdsutvecklingen gått vidare genom utökat samarbete mellan hemsjukvår och hemtjänst, samt samarbete har påbörjats för start av familjecentral med planerad invigning i början av hösten 2006. Två mottagningar för unga vuxna 16-20 år har startats i östra söderort i samarbete med stadsdelar BUP samt psykiatrin södra. En vårdstruktur för barn med uppgivenhetssyndrom har införts, och i bl.a. Skärholmen och BVC för att fånga upp barn med övervikt.

Psykisk ohälsa

Höga andelar av invånare i Farsta, Hägersten, Liljeholmen och Skarpnäck uppger att de har nedsatt psykisk hälsa. Den psykiatriska vårdkonsumtionen är också hög i dessa stadsdelar.

Äldre och funktionshindrade

I Enskede, Årsta och Farsta har vi startat ett projekt tillsammans med stadsdelsförvaltningen för att förhindra fallolyckor. Stadsdelen bidrar med en "fixare" och vi i landstinget ger hälsosamtal, tar blodtryck etc.
I Hökarängen fortgår projektet med närvårdscentral för personer över 65 år och för personer med funktionshinder. Ett projekt där landstingets vårdcentral arbetar i nära samarbete och i samma lokaler som stadsdelens hemtjänst. På så sätt slipper de som behöver samordning besök av flera myndigheter samma dag.
Söderort har ansvar för budget vad gäller handikapp och habilitering, och satsningar har framförallt skett till personer med autismdiagnosr samt personer med ADHD och medel för neuropsykiatriska etredningar till barn.

Tandvård

Fluorsköljning har återinförts i skolorna. Dåliga tänder följer socioekonomiska kurvor. Således har barn i Älvsjö mycket bra tandhälsa medan barn i Skärholmen och Vantör har många hål etc.

Förutom allt som ovan beskrivits har vi politiker under året arbetat vidare med medborgardialoger genom väntrumsdialoger på ca 16 vårdcentraler/husläkarmottagningar. Vi har samtalat med de patienter vi har mött och de har varit påfallande nöjda med vården och tillgängligheten. Även den tillgänglighetsmätning som gjordes under hösten visade på kraftiga förbättringar för vårdcentralerna, i synnerhet de i landstongsregi!
Vi politiker har också "pryat" en dag inom vården.

Skriv en kommentar