Lokalt program

Lokalt program

Vänsterpartiet Farsta arbetar för:

 

– Förskolor och äldreomsorg efter behov.

Barn och äldre ska få den omsorg de behöver. Förskolor och äldreboenden ska ha tillräckligt med personal samt ha egna tillagningskök med lokalt tillagad och bra mat.

– Högre bemanning i fritidsverksamheten.

Mer personal på fritids vid våra kommunala skolor samt fritidsgårdar i samtliga stadsdelar.

– Bra skolor på gångavstånd. 

Skolan nära dig ska vara så bra och ha en bra lärartäthet så att du vill att ditt barn ska gå där. Gångavstånd till skolan är bättre än bilpendling och ger barnen en möjlighet att bygga sociala relationer och få jämnåriga kamrater i närområdet.

– Förstärkt socialtjänst.
För att garantera en snabbare handläggning, mer rättsäkra biståndsbedömningar samt bättre arbetsmiljö behövs förstärkt bemanning.

– Hållbarhet i Farsta stadsdelsområde.

Klimatsmart privat och kommunalt byggande, miljöhänsyn i förskolor, skolor och äldreboenden. Eldrivna bussar på våra lokala busslinjer samt fler förbindelser för främst Sköndal och Fagersjö som saknar T-Bana och Pendeltåg.

– Ett bevarande av våra rekreationsområden. 

Bevara Gubbängsfältet, Fagersjöskogen samt stränderna runt Magelungen och Drevviken! Vi behöver grönytor för motion, idrott, picknick, naturupplevelser och en fortsatt allemansrätt längs våra sjöar. Nej till privatisering av vår gemensamma natur.

– En snöröjning som fungerar. 

En snöröjning, renhållning och parkskötsel värd namnet – en återkommunaliserad och samordnad snöröjning, renhållning och parkskötsel som fungerar.

– Ett kulturhus med allaktivitet.

Ett kulturhus för alla åldrar, med böcker, film, teater, musik, dans, konst, föreningsverksamhet, möteslokaler, artister, debatter.