Lokalt program

Lokalt program

 

 

 

V-Logga-eps-pngEtt Farsta för alla!

 

 

 

 

 

Vänsterpartiet vill att Farsta ska vara en stadsdel där invånarna är nöjda med välfärden, har fungerande allmänna kommunikationer och är delaktiga i utformningen av sin stadsdel. Farsta ska vara en jämlik stadsdel för alla, en stadsdel där alla får samma möjligheter oavsett plånbokens storlek.

Nedan följer några exempel vad Vänsterpartiet kommer arbeta för i Farsta Stadsdelsnämnd om vi får väljarnas fortsatta förtroende.

 

Ett Farsta för alla barn och barnfamiljer

 • Minska barngruppernas storlek i förskolorna genom att anställda fler personal och samtidigt öka byggandet av nya förskolor
 • Öppna en gemensam familjecentral med öppen förskola, socialtjänst, barnavårdscentral och barnmorskemottagning under samma tak. Detta för att erbjuda sammanhållet stöd för barnfamiljer.
 • Mer personal till våra fritidsgårdar och parklekar för att öka öppettiderna
 • Vi vill att pengarna i skolan ska gå till undervisning och till eleverna – inte till vinster

Ett Farsta för alla med bra kommunikationer

 • Ny T-baneuppgång i Farsta strand i anslutning till pendeltåget, för väderskyddad förbindelse
 • Utökad busstrafik med särskilt fokus på Fagersjö
 • Utbyggd och sammanhållen närtrafik med servicelinjer i hela Farsta
 • Ett Farsta för alla med trygg trafikmiljö
 • Bygga en gång- och cykelbro över Magelungsvägen och järnvägen för att koppla samman Hökarängen och Fagersjö på ett trafiksäkert sätt
 • Fortsätta rusta upp gång- och cykelvägar och göra skolvägarna mer säkra för barn
 • Bättre snöröjning, sandsopning och underhåll av gångbanor samt gator

Ett Farsta för alla med lokal kultur och fritid

 • Bygga ett kulturhus i Farsta
 • Erbjuda skridsko- och skidskolor i samarbete med föreningslivet
 • Cykelskolor för barn och vuxna
 • Utlåning av roddbåtar och kanoter i Magelungen och Drevviken
 • Förbättrad tillgänglighet och bygga flera rullstolsramper
 • Skapa en badplats i Fagersjö i anslutning till parken Måsen
 • Öppna fritidsgård i Sköndal
 • Fortsätta rusta upp parklekarna

Ett Farsta för alla äldre

 • Bygga nya äldreboenden och rusta upp Edö i Farsta strand och Postiljonen i Svedmyra
 • Förkortad arbetstid för hemtjänstpersonal
 • Fler hemtjänsttimmar för de äldre att själva bestämma över
 • Gratis entré för äldre vid stadens alla simhallar
 • Äldre ska få hjälp att byta lägenhet inom de allmännyttiga bostadsföretagen

 

Ett Farsta för alla med trygg omsorg

 • Fortsätta satsa på omsorg för personer med funktionsnedsättning så att alla kan få möjlighet till en aktiv och mer jämlik tillvaro
 • Förstärka socialtjänsten och socialpsykiatrin
 • Skapa fler heltidstjänster med bra anställnings- och utvecklingsvillkor för personal inom omsorgen

Ett Farsta för alla med bevarade sjöar och naturområden

 • Bevara Majroskogen och Fagersjöskogen
 • Bevara stränderna och rena sjöarna Magelungen och Drevviken samt miljön längs Forsån
 • Bygga omklädningsrum vid Gubbängsfältet för att underlätta för idrott på platsen

Ett Farsta för alla, med hyresrätter som har rimlig hyra

 • Verka för att majoriteten av de bostäder som byggs i Farsta ska vara hyresrätter
 • Att de hyresrätter som byggs ska ha rimliga hyror som vanliga löntagare har råd att bo i

Ett Farsta för alla med utvecklad lokaldemokrati

 • Verka för att medborgare ska få bestämma över lokala frågor via medborgarbudgetar som nu skett i Fagersjö
 • Inrätta ett lokalt Folkets Hus i Fagersjö
 • Starta Medborgarkontor i Fagersjö, Hökarängen och Farsta strand där invånare kan få hjälp med samhällskontakter

Ett Farsta för alla med fler arbetsplatser och företag

 • Att genom att vara en välfungerande stadsdel göra Farsta attraktiv för etablering av offentlig verksamhet, nyföretagande och flera företag
 • För att stärka Farstas lokala arbetsmarknad kommer Vänsterpartiet arbeta för att Stockholms kommunfullmäktige utser Farsta Stadsdelsnämnd till en pilotstadsdel med ett lokalt etablerings- och näringslivskontor

Ett tryggt Farsta för alla

 • Bättre belysning på offentliga platser och i tunnlar samt röjning av vildvuxna buskage vid gång- och cykelvägar
 • Fortsätta samarbetet Farsta Stadsdelsnämnd startat med myndigheter, förvaltningar, fastighetsägare samt föreningar för att öka tryggheten i stadsdelen
 • Vänsterpartiets alternativ till nedskärningar i välfärden är en fortsatt satsning på en förebyggande verksamhet som börjar redan i förskolan, fortsätter via skolan, fritidsgårdar, lokalt idrotts- och föreningsliv, socialtjänst, fältassistenter med flera. Det ger oss ett tryggt Farsta idag och i framtiden

Vänsterpartiet har lett Farsta Stadsdelsnämnd sedan förra valet 2014. Om du vill se en fortsättning på detta arbete för rättvisa, jämlikhet och ett bättre samhälle för alla – rösta på Vänsterpartiet den 9 september 2018!