Farsta stadsdelsnämnd

Det blågröna styret gör nedskärningar i Farsta – pressmeddelande

För år 2019 föreslår det nya styret i Stockholms stad som består av Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet en kommunal inkomstskatt på 17:74 kronor. Vilket är en skattesänkning med 16 öre. Jämfört med 2018 innebär det att verksamhet och/eller personal måste krympa, med andra ord besparingar, då ökade löne- och lokalkostnader samt prisökningar bara täcks till hälften. –     Här i Farsta ger man i år mindre pengar till både äldreomsorg och kultur för våra unga. Vi tycker det är tråkigt att vår stadsdel får lida för att borgarna envist vill sänka skatten med några ören. Hade varit bättre att...

V FARSTAS ÅRSMÖTE 17 feb

V FARSTAS ÅRSMÖTE 17 feb Dokument inför mötet: UTKAST Verksamhetsberättelse V-Farsta 2018 version 190210 med foton Bokslut V Farsta 2018 Budget V Farsta 2019 Förslag Verksamhetsplan V Farsta 2019 version 190209 Dags för V Farstas årsmöte och vi kommer gå igenom vad vi gjort under året, föreningens ekonomi och framtida planer. Dessutom kommer val av ny styrelse, valberedning m.m. att ske. Missa inte chansen att vara med och påverka vår förenings riktning under 2019. Tid: kl. 15-18 Plats: Farsta Gård i tillgänglighetsanpassade lokalen Ladan Vi kommer även välja valledare för EU-valet (framflyttat från medlemsmötet 23 jan) Vi bjuder på vegetarisk...

MEDLEMSMÖTE/PLANERINGSDAG 27 jan

Vi planerar gemensamt vad föreningen bör satsa på under 2019. Finns intresse för att starta flera aktivitets- eller fokusgrupper till exempel. Vi kommer också göra alla val för årets distriktsårskonferens, DÅK och välja 8 ombud och 8 ersättare som vill representera V Farsta på Stockholms distriktsårskonferens 23-24 mars. Dessutom tar vi ställning till eventuella motioner till distriktsårskonferensen och om/vilka föreningen skall nominera som ledamöter till distriktsstyrelsen Storstockholm. Val kommer också tas vilka som ska representera V Farsta på vårt repskap i Stockholms stad. (Detta val framflyttat från mötet 23 jan). Ambitionen är att ta alla val i början av mötet....