Kommunala nämnder

Kommunala nämnder

Vänsterpartiets representanter i Farsta stadsdelsnämnd:

Lars Bäck, ordförande i stadsdelsnämnden

Marre Mayr, ersättare i stadsdelsnämnden

 

Socialnämnden:

Alexandra Mattsson, ordinarie

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden:

Mia Lundquist, ersättare

 

Hör av dig till en av våra förtroendevalda om du vill ha hjälp med att skriva ett medborgarförslag – lokal demokrati är viktigt! Kontakt genom Stockholms stads förtroendemannaregister (länkade i namnen) eller via [email protected]