Aktuellt

Medlemsmöte: val och beslut inför DÅK:en samt planering inför 2017

Söndagen den 22 januari: Medlemsmöte kl. 13-17 på Farsta gård, rum Linboden i Magasinet (eventuellt blir vi klara tidigare). Se förslag på mötesagenda här: Planeringsdag 170122 V Farsta_agenda

Det blir en kombinerad planeringsdag samt val och beslut inför Storstockholms distriktsårskonferens (DÅK) som går av stapeln den 18-19 mars. Vi gör årets planering tillsammans som sedermera blir partiföreningens verksamhetsplan för 2017 som presenteras för årsmötet fyra veckor senare – alla idéer behövs!

Vi kommer också välja våra 5 ombud och ersättare till distriktsårskonferensen samt diskutera och besluta vilka motioner vi ska stå bakom som partiförening inför DÅK:en.

Distriktsstyrelsen har lagt fram ett förslag till verksamhetsplan samt valstrategi inför 2018, beslutsförslag gällande ekonomiutredningen och riktlinjer till valberedningarna för landstings- och riksdagslistorna som ska beslutas av DÅK:en. Det går att motionerna på alla dessa dokument. Det går också att skicka in allmänna motioner om frågor som rör politik och organisation i vårt distrikt. Alla handlingar, inklusive motionshandledning finns tillgängliga här: http://storstockholm.vansterpartiet.se/distriktsarskonferensen-2017/

Har du en motion som du vill att Farsta partiförening ska ställa sig bakom? Skicka helst texten till [email protected] i förväg, alternativt kom med en färdig text till mötet. Observera att det är kort om tid till motionsdeadline, och vi bör ta beslut om vilka motioner vi ska ställa oss bakom på sittande möte. Därför behöver vi konkreta textförslag att diskutera och eventuellt ta beslut kring.

Skriv en kommentar