Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Farsta

Destruktiv politik

Vi lever i ett rikt land. Sveriges offentliga finanser har stora överskott. Ändå genomför högern i Farsta stadsdelsnämnd nedskärningar i verksamhetsplanen och budgeten för 2008, som klubbades i onsdags 22 december. Man vill skära ned och tror samtidigt att detta inte kommer få några effekter på hälsa och genomförande. Verksamheterna ska skäras ned ("effektiviseras") med 2 – 5 %. Detta är rena försämringar för både personal och brukare. Samtidigt påstås det i budgeten att ohälsan ska minska och att företagsklimatet i Farsta ska förbättras. – Nedskärningarna som föreslås kommer öka ohälsan i Farsta. Ökad ohälsa ger sämre rustad arbetskraft och kommer...

Lägg inte ned Farsta Närakut

Mindre än ett år efter att Farsta närakut öppnat bestämde sig den borgerliga majoriteten i Stockholms Läns Landsting för att lägga ned ett gäng närakuter. Tisdag förra veckan, 27 november, överlämnade personal från Farsta närakut protestlistor till Filipa Reinfeldt . Nedläggningen bryter mot löftena innan valet. Därför deltar även Vänsterpartiet Farsta i namninsamlingen. Sommaren 2006 säger Filippa Reinfeldt till Dagens Nyheter att det vore slöseri med skattebetalarnas pengar att lägga ned närakuterna. I början av 2007, mindre än ett år efter att Farsta Närakut öppnat, hade de borgerliga politikerna i Stockholms Läns Landsting bestämt sig – flera närakuter läggs ned...