Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Farsta

Farsta stadsdelsnämnd 2006

Inger Stark rapporterar om det gångna året i stadsdelsnämnden Ordinarie: Inger Stark    Ersättare: Ola Karlsson Vårt arbete i majoriteten har under hela mandatperioden fungerat bra. Ola och jag har fått igenom alla våra hjärtefrågor utom arbetstidsförkortningen. Ekonomiskt har det gått förhållandevis bra utan stora besparingar. Det är individ och familj som har varit det stora bekymret med relativt många tvångsomhändertagna barn och ungdomar. Många barn och ungdomar i Farsta mår dåligt och vi har dessutom en stor andel missbrukare och hemlösa. Det har varit svårt för oss att både minska barngrupperna och hålla barnomsorgsgarantin. Trots att det nya resursfördelningssystemet gav...