Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Farsta

Satsa på skolan – inte på ordningsbetyg!

Självfallet finns det ett samband mellan dåliga skolresultat och stökiga skolmiljöer. Men att tro att detta skulle avhjälpas med betyg i ordning och uppförande – såsom borgerliga politiker nu menar – är bara naivt. Förslaget är en del i ett politiskt spel som fintar bort skolans grundläggande problem.  Det man istället måste göra är att ta reda på de bakomliggande orsakerna till enskilda skolbarns problem och sätta in mer resurser. Det handlar om frånvarande vuxna, en ökande psykisk ohälsa bland barn, mobbning samt ett stort behov av värdegrundsarbete. Grundläggande för allt detta är att lärare måste få mer tid för...

Medborgarförslag i Farsta Stadsdelsnämnd

Nu går det att lämna medborgarförslag i alla tre stadsdelar i östra söderort. I december beslutade nämligen politikerna i Farsta stadsdelsnämnd att införa det även där. Möjligheten till medborgarförslag innebär att enskilda har rätt att lägga fram ett förslag till nämnden. Förslaget bereds av förvaltningen och därefter läggs ärendet fram till beslut i stadsdelsnämnden. På stadsdelsnämndens sammanträde den 25 januari fattarnämnden beslut om förslaget att boende som är folkbokförda inom Farstastadsdelsnämndsområde ska kunna lämna medborgarförslag till Farstastadsdelsnämnd, från den 1 februari 2007. Medborgarförslag är ett förslag till förändring av någon verksamhet inomstadsdelsnämndens ansvarsområde. Det kan handla om frågor som rörparkskötsel,...

Det ska vara billigt att åka kollektivt!

Måndagen den 29 januari höjs priset på kontantbiljetter i kollektivtrafiken med 100 procent. Det har den borgerliga majoriteten i SL:s styrelse beslutat. Vuxna får nu betala 40 kronor och barn och ungdomar 20 kronor. Den första april blir det ännu dyrare att åka kollektivt. Då avskaffas enhetstaxan helt och hållet. För de som bor i kranskommunerna fördubblas eller tredubblas priset. De som reser långt betalar en stor del av sitt resande med sin fritid. Av rättviseskäl borde de inte betala mer än de som åker kortare sträckor. Därför var Vänsterpartiet med och införde enhetstaxan förra året.  I min stadsdel Farsta...