Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Farsta

Borgerligt slag mot det fria kulturlivet

Kulturnämnden har beslutat om Stockholms stads nya klotterpolicy. I samband med detta införs en skrivning om att grupper som affischerar illagalt inte kommer tilldelas kulturstöd. Det är ett mycket hårt slag mot det fria kulturlivet där illegal affischering ibland är det enda ekonomiskt gångbara sättet att nå ut. Få kulturutövare kommer att kunna köpa sig dyra reklamplatser vilket betyder att beslutet kan få förödande konsekvenser för Stockholms fria kulturliv. Istället bör de lagliga möjligheterna till affischering utökas, vilket skulle vara ett lyft för den fria kulturen.

Arbetslösa är inte bortskämda

Skillnaden mellan vänster och höger är tydlig i den nya högerregeringens höstbudget. Arbetslösheten ska bekämpas med dyrare och förminskad a-kassa. Med andra ord: arbetslösheten beror på att vi, medborgarna i Sverige, inte vill jobba. Vi är för bortskämda och det finns alltid ett jobb till den som inte vill gå på bidrag. Alla som någon gång varit utan arbete vet att detta inte stämmer. Ibland finns det faktiskt inte anställningar att få oavsett hur mycket man ringer och skriver. Skillnaden mellan vänster och höger är även tydlig i regeringens nedskärningar av antalet platser i AMS-åtgärder. För att arbetsmarknaden ska fungera...